Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 _ Ι Ι Ι
 Ο ΗραΚλι15 σΠινταρει για Πενταδα
ι-ι ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΜΑχι-ιΤι-ι Χ“Ρ·=κο=Μ0 Σελ
Ν|κοΣ ιι «Μ» ΕΕΤγΑιΤΕι Το ΚΟΥΒΑ" "ο "ΕΝΠ-ΕΡ' ΡοΜ^Νο 
ΠΡΟΤΑΣΕιΣ ΑΠΟ Ζ|^Μ"^Ρ"Σ ΤΗΣ |'|ΟΔΟΣΦΑ|Ρ|ΚΗΣ ΠοΡΕιΑΣ ΕΞΩ ο "ΕΜ" ΠΑ ΒΑΡΓκΑΣ:
ΤΟγΣ ΚΟΡγΦΑιΟγΣ #1 Τογ ΥΨΗΛΟΣΩΜΟΥ ΣΤΟΠΕΡ
α οι 0Μ|Λ0| Τογ εοΡΑ ΑΜΕΡιεΑ ζ 
α ΝΑΠοΛι - ΜιΛΑΝ 1-1 Ο' Ο
α ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΓΓΛ|ΑΣ:
ΠΡΟΚΡιΣι-ι ΜΑΝΣΤΕΣΤΕΡ
Ο Σελ 2,13,1Β
¦ ·· ·
' ^ ^ '
Η ΚΑΘΗΜΕΡιΝΠ ΑΘΛΗΤ|κΗ Εοι-ιΜΕΡιΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΞ ; ΤΡιΤΠ 23 οΕΒΡογΑΡιογ 2015 |ΑΡιοΜοΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0975 ΤιΜι-ι: 1,30 ε
Ο ' 7 οι τραυματισμοί Ἡ - Η κ _ “ ω »ι Σελ 3-9,47,48
' ' ° “1 του ΠΑΟΚ · ΕΤ Ο ·: σε;;
- ` η. · | Ο η ° ν` Τ · ν η Ιω Η ` _ αἱ
4 · · ι · · | η Μ"αΡτ°α - ἶ·- :Ξ . Δ «ΨΑΧΝΕΤΑ|»
ἶΔιΟΕΠ'ΣΕΠΕΑιΣΣΑΝιΑΠ ΠΑΕἙ κα' η ε“|στἡμ“ Ο  ¦ ` ΝΑ ΕΠ|ΣΤΡΕΨΕ|
- Ι του ΟΝΑ! · _ · η
οΛγΜΠιΑΚΟΣ ΚΑι ΚΑΣΑΜι ΑΠΟ = με Ι Ι' ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΝ ΑοΛι-ιΤιΚΟ ΕιΣΑΤΤΕΛΕΑ  Σὲ Ε “' Τ Ο ΑΡΝΕΣΕΝ!
δή ΕΠΣΜ ΚΑι
Με Ε. 
φωτ· Ο
ημΑἔεΌΤ “ ¦_,ἑ
° “Γ Ο ΠΟ ῦ Ο Λ Ι 
Δ - Με _ _¦ _ ΟΥ ς( ΟΡΩΝ' Ο!ΟΟν»@Π εωφοῳ , έ
ΠΑιΔιΚΑ ΠΡΟΤΑοΑΠΜΑΤΑ - ,  · ΙΤ  , Η " 6
Φ“Τ°ΡΕ“°"“ ΤΜ τ0νι~ικο ΤσιμιΡοτ  1 ' 3 .  ΕΕΧ“Ρ·=Α
Ι  Ι , ΧΟ* _ μ Το Νο 1ο,
ΠΜ· :Μ ΠΠΣ = αλ .  β .Ε .-   “ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ
ΜΕ Τι-ι ΜΕΤιιο5ΡοΚΤ › €$"°" ρ"κατε?¦ ” _ Μ · ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
_¦ ΤΤ ι  Τογ ΠΑΟΚ
ΠΑ Τ|Σ ΕΠ|ΛΕΝΤ 333 ΜΝΗΜΕΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
μΑΣοΝΤΑι» ΤΑ ΑΠοΑγΤ ΕΠΑ ΠΟΚ- ΗΜ·ΧΡοΝσ ο
ΜΜΟ Ϊ χ /':_!;ς
 «ΟΣ ΕΝ|ΣΧΥΣΗ» ΝΑΡΟΝΗ ΤΥ 'ΒΑΝ 
- Βρίσκειε αυτό Που θε5
και σε βρίσκουν
αυτοί Που θε5!!!
  ΠΑι ΡΝ Ει ιι ΕΤΡΑ
ΜΑΣ ΔΨΕι ΕΝΕΡΤΕιΑι Μ <
 μ Ο «ΑΝΑΣΤΟ» ΔΕΝ ΚΡΥΒΕ| ΤΗ ΑΥΣΑΡΕΣΚΕ|Α ΤΟΥ
 Ο' Α|'|Ο ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΡΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
_ Ύ, / ὅ;; ΜΕ ΤΟ Α|'|ΟΝΕΡ| ΚΑ| ΣΦ||'|'Ε| ΤΑ ΑΟΥΡ|Α
ΑΜΕ||(ΑΝΟΣηΝ|ΑΗΣΕ' ΠΑ Τι-ι..., ΔΨΝΑΜι-ι
ΠΑ ΤΠ ΜΑΧΗ ΜΕ Τι-ιΝ Α.ΕΤΚ.
|'|ΑΡΑ|(ΟΑΟΥΟΕ| ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ' Με 15|3
23 02
Ι Ι Ι · ·
' Γιατι ο Α.Σ. αλλαζει σταση στο θεμα Η ΣυνελευσΠ
τι15 εκκαθαρισΠ5 Σελ. 14-15,48 των Ηεϊ°Χων