Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
π πν:ΜΜχοω@τ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤοΙχΗΜΑΠκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΝΙΑκΗ εΦΗΜε/“
Η ·ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2655 | ο,
γα Τὰ.
·ΤιΜΗ 1,3ο€ ·' ·
ΤΡιΤΗ 23 ΦεΒΡογΑΡιογ 2016 ·
< Ο νεορόε  '·
«μ1κροοκόΠτο» του Οῆυμοτοκού
· Υπό έντονο πίεση
ο Στρομοτοόν1
Η, -¦ ΤοΝ ΠΗΡ·2ὲ·
9 ο ΜΑΦον2ο: ..
· Γιοτί ο Προεδροε του ΠΑΟ δεν θέῆε· 
η; νο οκούε· γιο οῆῆογή ηροΠονητή τ? *Μ
ο Τ· έῆεγον ο· ποίκτεε μετά
το 2-2 για τον ΠΑΟ
Υ .·ΝΜ
Μεγόῆε5 μόχε5 / ἔν 
στο ΓΙουβέντου5-ῇ 
-ΜΠόγερν κτ”
ΆροενοῆΜΠορτοεῆόνο`
 ἐ στο Τσάμπιονς Λιγκ
· Γεμίζετ το κουΠόντ κο" με τ15
μτκρέ5 κοτΠγορτε5 τΠ5 Αγγῆί05
ΣΗ ·· .
ς Η 6  Πέροοον το ο 
··¦9. 6..