Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΜΜ" Ρ ΦοεεΡετ ΚΑΤΑ"ΓΕΛ|ΕΣ Απο τοπ
Μ" Μ'“Ο||Μ"Μ... θ παντα εονι>εΑχιι. παν Ειπα
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Μελ. 2 “ ΥΨΗΛΟΒΑΟΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟ,
πι>οΕΔι>οΣ τιν: τη: Μπακ
κΑι εκεΦτετΑι ΜΜιττΑ ΝΑ κΑτεεΕι
'=  ανιιινννία νιιι πινει κΑιΠι:Εκλοιπι
'ΕΕἴ|ππππππνππνπππππααααπα
Τριτη 23 Φεβρουαριου 2016 / Φυλλο 1113 (23ν 3) / € `ί.3Ο
ΑΘΛΗΤ' ΚΗ
κιι8ημεπννη πΒπητνκη εφημερίδα
«Υπαρχει καποιας εναν πιο παν Ι
νιινΦαπιτει, ειπιπ1ειΙιιπι απειπει 
και δεν ειναι ο ίιιιρπιιιπς»! ναΜΆἩὲἔἩἘἔ
Ο|(ΑΛΥΠΤ| Ο ΡΕΠΟΡΤΑ  <ΑΣΦ
.μ α  ;=Ξ.ω¦ΜΔΜι
με __ αν προκαλέσει τη δικαιολογημενη
εγκριση ΤΠ3 ΜΠΕ.
ι η Δ Μ η κ *Ι
Σ , . Κ ”   ΑΡΟΜ ΑΥΤΑ, η «Ενωση» στελνει την επόμενη πωπω,
"°κ8ψ" "Π" Ι Ο  πε... ανμηλπρωματικἑε απαντήσω που ζητήθηκαν,
Το" «Τ'ν""» |'8"" . 
Ι η . !__ .ΟΝ" εβϋθ""Ο" η· ῇ _ ' ΦΣΒ αναίτιεε καθνατερηαειε και δικ
Ο Οι σκεψει8 του ΠΟ"ΕΤ για να καλύψει στα ντέρμπι με τον ΠΑΟ. τα κενά των πωπω κα· «Ζώων» στο κεντρο
“ · ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ" ΝΑ Π|ΣΤΕΨΟΥΝ ΧΘΕΣ ΣΤ Α ΣΠΑΤΑ. ΤΗΝ ΑΠ|ΣΤΕΥΤΗ ΑΤΥΧ|Α ΜΕ ΤΟ κΑτΑι·ΜΑ
ΤΟΥ ΑΡΓΕΝΤ|ΝΟΥ ΣΤΟ ΑΡ|ΣΤΕΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛ' · Η Μαντσεστερ Σίτ· αναλαμβανει την αποθεραπεία τον
· ΤΟΥΜΧ|ΣΤ ΟΝ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ. ΤΟ Δ|ΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣ|ΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΟΝ'ΣΤ'ΧΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Με πανΒααιιιιια ναι||αναπωπικαΞ ||8|ο"°χ|κῇ 6ῇωε" σε
ΜΟΒ' Ο Μπανανία· Οππμπ·πκα και Νασαι"
^"ό το [ΜΒ με την ομάδα "Β κομ°τ"νἡ3 Στην Επιτροπή Δεοντολογίαε τπτ ΕΠΟ και ο Δ. Μελιααανί6πε για τον... «Με Μπαμπα
, , ' και τσιπ 40 Κλαμπ»! · Με· να ποινικαπαιπαει κάθε εκφραση απα·π8 εναντίον τον
θα αποασιασει και ο Βαργκαε
Μματω Με ΕΠΟ. ο αναπληρωτπ3 ΜΜΜ εισαγγελεαε. Κωνστανπνω ΜΜΜ;;