Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΝ ΤΟ.ΟΟΟ Ε|Σ|Τ|ΥΡ|Μ Ο ΟΡΟΟΟΛ||Σ|| ΠΑ ΤΟ ΜΠΑΤΕ Η ΟΕΜ? -,;1 Ι Μ 
ΠΑΚΕ' ΣΤΟ ^Αὸ ΤΟΥ ¦ ν- Ε Τ.
. . ζ γ _ γ
Μ“νωιΕ υ.ονΜωΜ 'ΜΝΗΜΕΣ ' Ο· δ! κ
_  ,Ο η ~- -    ΦΕ* · 
 ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ Λ:“ΕΕ“ΕΕ“Μ“ ' ”“*“έΟΛΟΤΛΧΛΣΓ'ΑΟΟ|.Ο ΜΕ
  η Ε τοκ πΑΕΑΕΕΜικο»
 Η Ε έ
 Ξ.. .Ώ .
 ή! 5 Π ' Π Δ “
1 13 ι Ο ·. Κ 
.Υ '· ι Τ· Δ __ ὁ· ' ι _ Ι' ι· ¦.`[
¦ Σ ῇί_ .
. Ο “ '
 χ  `. ' Ο. ΕΦτΑΣΕΣΕΕωΕΜΕἰκΣΕΝΕχΜΕἔΜΓΔΕΜΣΕ ΞΞ
 ` Σ Ε!Δ0ΕΕΜΕΜΣΜΜ ωΕΕΣΕ·, .
8 7 η Μ η κ 4 Ε ¦ η .Ψ
4.' !|~
. Ϊ = β·
9 2. Τ ” Ε 5
«ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΟΥ'. ΑΛΛΑ ΟΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ» Ο Λ'ΑΟΕΟΑ'ΟΣ" ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ
<<ΦΤΑ|ΜΕ ΕΜΕΙΣ 'ΤΟΥ ΔΕΝ ΚΕΡΛ|ΣΑΜΕ ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ. ΟΑ|ΞΑΜΕ Α"Ε'ΟΑΡΧΑ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα