Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Στο «ρελαντί» !
00λιιιιιιιαιως 
στην Αμαλιάδα η! _
. Β ,.ΨΜωΨΜΜΝΞ Τ
ΜΜωΜΜΜ  ό
Μπι Μ τα·  ;
ωΜβΜ ΣΕΛΜ
 Σούπερϊ“!!ε!Ο , Ο  
 τον «ΜΠ0μ""»   Ο
·  με οιιόδοση
88.33!!!
/ / ~ " ι  · ·# ¦ Να  “ 
| ρ › ¦ " 2- | ρ | ρ μ! Χ | Ζ | αΦήσοιιμε: `
Χ ..ω Έ ` 2 ι'συχο 
Μαι· Μ να” Μι· ! ,λ '
ΔΡ. ΦΥΛ. 5375 ΤΡΙΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201 ι ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: εγΡΩ 1,30 τον Σ! βα·
! Ε ΟΕΣΗ ΕΜΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΕΣΤΡ ·  η! ΜΕ ΣΤΟΧΟ Τ" ΜΕ" ΑΝΑΐΡΟ"". _
2 ' ι·
·-·ΛΠΙΣΤΕΥΤΟ' .. 
 ΜΗΝΥΜΑ ζ - 
ζ ΣΕ ΣΙΛΒΛ! ζ· .'
Δ«ΑΜἰοο Ρ!%8ἐ··
.:ριιὶ_ΒεΜ 
- ΝΟΜΟ 898ἰιιεὶ“ .
“ ^Μ9ἴ!%Μ!? 
Ηιι6σι<λ αιιόΡοιιέ οκαι0
ε =ιιοδέ=τἙητον κ6σ=ο ει· θρὐλἔι=ρ ι
' μειναν μόνο 1000 εισιτήρια κι
για το μεγάλο παιχνίδι! 
«ΜΜΜ» Απο χιπ ετσι 
 Μπι Με ΜπιΜιι
Γιαιωύ σηαιι6ταωνεχ' ως Σω
ή νεΜοΜμΜκωΜΜΜΜ
Ϊ ΜΔ  "ιιἔιἴΝδ@“

Τελευταία νέα από την εφημερίδα