Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3215O • ΤΡΙΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Πρόγραµµα
εκπαίδευσης
στην αυτοεξέταση
του µαστού
Ξεκινά στο χώρο των
∆ηµοτικών Ιατρείων
Μεταµόρφωσης
ΣΕΛ. 3

«Βόλτα µε
Ποδήλατα στο
Μαρούσι»

Προχωρά η κατασκευή αγωγού οµβρίων στη Συρράκου στην Πετρούπολη που
θεωρείται πιθανό να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα από τις βροχές

«ΤEΛΟΣ
ΣΤΙΣ ΠΛΗΜΜYΡΕΣ»
Ξ

Περιβαλλοντική δράση
οικολογικής µετακίνησης
ΣΕΛ. 11

Επιθεώρηση
εργασιών στη
Νέα Λέσβο
Αµαρουσίου
Από τον αντιπεριφερειάρχη
βόρειας Αθήνας
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛΙ∆Α 8

Αναχρηµατοδότηση

δανείων και προγραµµατισµός
προσλήψεων

Στους δήµους οι
δαπάνες λειτουργίας
των δηµόσιων δοµών
υγείας

Η αποδοχή των όρων αναχρηµατοδότησης των δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και ο προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού µοιάζουν να είναι τα δύο σηµαντικότερα θέµατα που θα απασχολήσουν την
αυριανή συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας.

Η Κ.Ε.∆.Ε. εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην τροπολογία της Κυβέρνησης, στην οποία προβλέπεται να επιβαρύνονται οι προ πολογισµοί των ∆ήµων για την κάλυψη κάθε είδους δαπανών των δηµόσιων δοµών Υγείας (Νοσοκοµεία, Μονάδες Πρωτοβάθµιας
Περίθαλψης, κ.α.).

Αφιερωµένη
στο δίκτυο των
εθελοντών
Η Προνόη Κηφισιάς έκοψε
την πίτα της
ΣΕΛ. 10

εκίνησαν οι εργασίες για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του
έργου κατασκευής αγωγού οµβρίων επί της οδού Συρράκου, το
οποίο αναµένεται να αποσυµφορήσει τη συγκεκριµένη περιοχή
του ∆ήµου Πετρούπολης, σε περίπτωση εξαιρετικά έντονων
βροχοπτώσεων. Στις οδούς Αλεξ. Παπαναστασίου και Συρράκου υπήρχαν
αγωγοί οµβρίων, οι οποίοι όµως αδυνατούσαν να απορροφήσουν ικανό
όγκο υδάτων.
Στην παρούσα φάση κατασκευάζεται τµήµα αγωγού οµβρίων µε κλίση
προς την 25ης Μαρτίου για να συνδεθεί µε το παρόν δίκτυο και ανοίγονται
φρεάτια επί της ανωτέρου οδού, αλλά και επί της οδού Αλεξ. Παπαναστασίου, προκειµένου να µειωθεί ο όγκος των επιφανειακών υδάτων.
Το συγκεκριµένο έργο έχει τεράστια σηµασία για τον ∆ήµο Πετρούπολης, καθώς θεωρείται πιθανό να δώσει σε µεγάλο βαθµό τέλος στις δυσµενείς συνέπειες από τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα και να ανακουφίσει την πληγείσα περιοχή και τους κατοίκους της, οι οποίοι αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινοµένων.

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα