Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τα 40 "κλειδιά" για επιδοτήσεις ΕΣΠΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΠΣ ;ἶ“ΠΤΕζ
 Τ|0ΥΒΕΝΤ0ΥΣ-ΜΠΛΤΕΡΝ
ΑΡΣΕΝΛΛ-ΜΠΑΡΤΣΕΛ0ΝΛ
'β ΠΟΥΒΕΝτηπ ·"ιὲ“ Ά
ι Ρα ¦ γ ¦ ` // ΜΤΒ-ΕΜ] ' λΜ=Π Ξ@Φω
ΕΡΩΤΗΣΕ|Σ - ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Γ|Α ΤΑ Δ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα 40 ··ι(ῇειδια“
για εηιδοτιῆσει5 ΕΣΠΑ
ηαΣ Μηοι>ογΝ ' ηοιιΞ: ΔΑΠΑΝΕΣ ' ΔΥΝΑτσι·ι-ιτΑ .. --  ^""ΣΕ'Σ·Ε="ΡΕΣ
να ανοίξουν καλυητονται ηροκαταβολης · “ς Μ ] Π η η: ΦΑ 
Ι | Ι Η] Διανα Η ΔΩΘΗΚΕ ανω ω““¦ΞΜον
οι Πορτες της και τι ισχυει εως 40%· 7 “7 Ειίοχικοι ΣΕ
χρηματοδότησης για αυτοαηασχο- Οι ηροθεσμίες ν τ Ἡ ΔΗΜΟΥ): ΔΕ" 
για μικρομεσαίους, λουμενους υηοβολης ·- · Ο
νεοφυείς και και ανεργους και οι  ' ΝοΣἩ%ΒΕἑὰ 
τουριστικές ητυχιουχους διαδικασίες κ 
εηιχειρησεις ΑΕ' έγκρισης Δ 
Ο|... ΠΑΓ|ΔΕΣ
β ΕΞΩ 8-9
, | _ι
 ΤΗΝ ΠΟΛΑ
Ο” - ήρωας ς:
' ηῆόκαρε Μ 
Εντυηωσια ουν Ι ω-  ο
ζ ηοδραση Π “Π Ή
η κόκκινη Σ · Ο
Λυρική Σκηνή -_ ιΜαζ'ωτ" 
και οι Πύργοι · · ` Ι
της ΒιΒῆιοθήκης Βῆ|κ°"τ ο Το ΝΑΤΟ,
ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΤΑΕΤ|ΑΣ Η ΣΤΕΡΛ|ΝΑ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟψ|·|Φ|ΣΜΑΤΟΣ... ΒΗΕΧ|Τ ΣΕ9ἑΔ^ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
› ΣΕΚ. ΠΣ, 
ΞΕΠ=Π“]ΠΠΞΕΠ ΣΤΟ] ΠΣΡΕἔ@
«ΞῖἘΜΡ©Ξ ΝΠΞΡΣΞ@Ξ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα