Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ο εφιάλτης των αριθμών για το νέο ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜηετΠΡοηκι8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Μ ΡοννΕκ
δεινή" ΜΜΜ Ραυετ Ηε|'οε ΑΕ,
Τετ.: +30 210 6728890
ο·Πια": ίηίο@ροννετ-ηε"85.ετ
Μ.οοΜτ-Πε"αεσ
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑττκτ-τ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 26.002
Ελεγκτικό Συνέδριο
σημερα στη Ν
5ηταττνναττηε5: Ξεκουρδτσαν
τα ελβεττκα ρολογια
Η ελβεττκΠ ωρολονοΠοτία είχε δίκιο, οΠως φαίνεται,
νο φοβάται την εΠέλοση του Αρρ|ο Μέττη και των
άλλων «έξυΠνων» ρολοντων στην αγορά. Συμφωνα
με την τελευταία έρευνα της 5ττ·ατεεν Αηα|ντκ5, το
τελευταίο τρίμηνο του 2θί 5 Πωληθηκαν Πανκοσμίως 8,ί εκατ. 5ηιεττνναττη65, ενω οτ Πωλησεις
των ελβεττκων ρολοντων υΠοχωρησαν Παγκοσμίως
στο 7,9 εκατομμυρια. >23
Ρωσία: Αισιοδοξία ντα συμφωνία
στο Πετρέλαιο έως ιη Μαρτίου
Την ολοκληρωση των διαβουλεύσεων μεταξυ των
μεγάλων ΠετρελατοΠαρανωνων Χωρων ντα τη μείωση της Προσφοράς έως την τη Μαρτίου «βλέΠετ»
ο Ρωσος υΠουρνός Ενέργειας Αλεξάντερ Νόβακ,
μετά την κοινη θέση Που υιοθέτησαν η Ρωσία κατ η
Σαουδτκη Αραβία την Προηνουμαιη εβδομάδα στην
Ντόχα. >22
Αγορές εμΠορευματων: κατω
η Προσφορά, κατω και οι τιμές
Παρά τις εΠανετλημμένες ΠροσΠάθετες στο Παρελθόν ντα στηρτξη των ημων στις διεθνείς αγορές
εμΠορευμάτων μέσω κινησεων ντα μείωση της
Προσφοράς, οτ μεγάλοι «Παίκτες» συνεχίζουν ετς
μάτην την ίδιο, οΠοσΠοσμοττκη τακτική Περιορισμού της Παρανωνης. >28
Τουρισμος: Σε Περτδίνηση
λόγω του Προσφυγικού
Στη δίνη του Προσφυγικού κατ των νεωΠολτττκων
εξελΠεων φαίνεται νο εισέρχεται ο ελληνικος τουρτσμός, με τη χρονιά νο διατηρεί ακόμη τον
χαρακτηρισμό της ως της Πλέον ασταθους των
τελευταίων χρονων. Η εμΠλοκη του ΝΑΤΟ στο
Προσφυντκο Προβλημα, σε συνδυασμο με τη νεωΠολτττκΠ αστάθεια στην ευρύτερη Περιοχη,
ΠροβληματίΖετ τους τουριστικούς Παράγοντες
καθως δταΠτστωνουν μια τοση συγκράτησης του
ενδιαφέροντος των ΒορετοευρωΠαίων ντο διακοΠές
στη Νοτιοανατολτκη Μεσόγειο. >9
Ναυτιλιακές: Ζημιές ί δισ. δολ.
Προκαλεί η αγορα ξηρου φορτίου
Ζημιές Που θα ξεΠεράσουν το '| δισ. δολ. θα καταγράψουν ντα τη χρηση του 20" 5 οτ ετσηνμένες στα
διεθνη χρηματιστηρτα ναυτιλιακές εταιρείες ξηρου
χυδην φορτίου, συμφωνα με διεθνείς αναλυτές. Η
κατάρρευση των ναυλων στη διάρκεια του 20ί 5,
αλλά και των αρχων του 2Οί 6, Προκαλεί μεγαλες
Ζημιές. >ί 2
ΕΧΕ: "Ο ΚΟΣΤΟΣ
|'|Α ΟΣΟΥΣ ΚΩΦΕΥΟΥΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣ|Α|(Ο ΒΟ|.|.Υ|ΝΟ >17
|·| ΚΡ|Σ|·|
|'|ΡΟ|(ΑΛΕ|
ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕ|Σ
Αφγανοί μετανάστες
'/-'7
Τα στοιΧεία του Πρου Πολογισμού αΠοδεικνύ ουν τη μη βιωσιμότητα του συστήματος
Ο εφιάλτης των α ριθμών
για το νέο ασφαλιστικό
42% ΤΩΝ |'|ΡΩ'|'Ο|ἙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ Α|·|Ρ|ΟΣ|ΟΥ
ΚΑ| ΕΛΑΕ|Ρ|ΝΑΤ||(Α ΤΑΝΕ|Α
ΑΠό τα 100 ευρω των Πρωτογενων δαΠανων Που
ΠραγματοΠοιούνται κάθε Χρόνο, ΠερίΠου τα 42 ευρω διατίθενται για να Πληρωθούν οι συντάξεις του
Δημοσίου, αλλά και για να εΠιΧο ρηγηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία Προκειμένου και αυτά να συνεχίσουν αΠ ρόσκοΠτα την καταβολη των συντάξεων. Το
Ποσό Που διαθέτει ο κρατικός ΠρουΠολογισμός για
τις συντάξεις αντιστοιΧεί κοντά στο ί 0% του ΑΕΠ. Μάλιστα, Παρά τα αλλεΠάλληλα «κου ρέματα» των συντάξεων, η αναλογία ως Προς το ΑΕΠ Παραμένει ΠερίΠου σταθερη, καθώς εκτός αΠό τον αριθμητη του
κλάσματος (συνταξιοδοτικη δαΠάνη) μειώνεται αντίστοιΧα και ο Παρονομαστής (ΑΕΠ). Οι αριθμοί του
συνταξιοδοτικού θα έρθουν για μια ακόμη φορά
στο Προσκηνιο, καθως τις εΠόμενες ημέρες θα ξεκινησει εκ νέου η «μάΧη» του ασφαλιστικού. >3
ΣυνταξΒ
Που θα μΠει
το «μαχαίρι»
|.ί09.478
Εθί-ί .000
549167
ί .ααα-τ .500
306.524
ί.ΒΟΟ-2.ΟΟΟ
Η ΠερτκοΠη των καταβολλόμενων συντάξεων οΠοτελεί «κόκκινη γραμμη»
ντα την κυβέρνηση, αλλά, όΠως έχει γράψει η «Ν», Προκειμένου να κλείσει η
αξιολόγηση ίσως... θυσιαστουν οτ υψηλές συντάξεις. Ωστοσο, το ερωτημα
είναι Ποιες είναι οτ υψηλές συντάξεις. >4
[αγροτες] Τι θα ζητησουν σημε ρα στη συνάντηση με τον ΠρωθυΠου ργό
Μοι ρασμένοι σε μΠλόκα - Μαξίμου
Πυ ρετός συσκέψεων στην κυβέρνηση έως αργά Χθες το βράδυ
ίφ0ρ0Μνί“-ῶ“ν6α
ΣυμΠληρώστε
σε 1 5 λεΠτά
τις δηλώσεις
Το αργότερο μέσα σε ένα τέταρτο της ωρας και Χωρίς καμία βοηθεια αΠό λογιστη είναι δυνατό να συμΠληρωσουν και να υΠοβάλουν φέτος ηλεκτρονικά τη
φορολογικη τους δηλωση οι μισθωτοί και οι συνταξιούΧοι Που δεν έΧουν εισοδηματα αΠό άλλες Πηγές,
αΠό τη στιγμη Που θα εισέλθουν στη σΧετικη ηλεκτρονικη εφαρμογη του συστηματος ΤΑΧΙ8ηετ_ Η «Ν»
Παρουσιάζει σημερα αναλυτικά τα 12 βηματα Που
μΠορείτε να κάνετε, Προκειμένου να συμΠλη ρὡσετε
και να υΠοβάλετε ηλεκτρονικά τη φετινή δήλωση. >6
'ημουνα δανεια
στα 89,3 δισ.
4ί,4 δισ.
ΕΠτχετρτιμαιτκά
26,9 ατα.
Στεγααιτκα
Εννεάμηνο Ζω 5
ί4,ί δισ.
Καταναλωτικά
[εισοδήματα]
ΕΠιβολη
φόρων
με τρεις
κλίμακες
Τρεις φορολογικές κλίμακες,
μία για τα εισοδηματα αΠό μισθούς και συντάξεις, μία για τα
κέρδη αΠό εΠιΧειρηματικές δραστηριότητες και μία για τα ενοίκια, ΠροβλέΠει η βασικη κυβερνητική Πρόταση για την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδηματος φυσικών ΠροσώΠων, η οΠοία έΧει κατατεθεί
στους εκΠροσωΠους των δανειστων. Σε κάθε μία αΠό τις κλίμακες αυτές εΠιδιωκεται μεταφορά φορολογικού βάρους αΠό
τα Χαμηλά και τα μεσαία Προς
τα υψηλά και τα Πολύ υψηλά
εισοδηματικά κλιμάκια. Οσον
αφορά τους αγρότες, η κυβέρνηση έΧει εΠεξεργαστεί διάφορα σενάρια για οταδιακη αύξηση της εΠιβάρυνσης σε βάθος τετραετίας η Πενταετίας. Ενα
αΠό αυτά ΠροβλέΠει τη διατήρηση του καθεστώτος αυτοτελούς φορολόγησης με έναν συντελεστή, ο οΠοίος όμως δεν θα
αυξηθεί αΠότομα, αΠό το ί3%
για το 201 5, στο 20% για το 2016
και στο 26% για το 2017, όΠως
ΠροβλέΠει το μνημόνιο ΙΙΙ, αλλά σταδιακά σε βάθος τετραετίας η Πενταετίας. Οι Προτάσεις
της κυβέρνησης για το φορολογικό, οι αντιΠροτάσεις της για
το δημοσιονομικό κενό και το
ασφαλιστικό αλλά και η οτάση
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα καθορίσουν τον Χρόνο εΠιστροφης στην Αθηνα των
εΠικεφαλης των θεσμών Προκειμένου να συνεχιστεί η αξιολόγηση του ελληνικού Προγράμματος. >4, 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα