Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗΣ ΔεἩΕΡΑΣ
Διευθυντής ΣυνταΞεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2046 Ο Α.Φ. 231,; _
παπι: “παμε να
τα σώσουμε απο στή
ρερανς για να περάσουμε
στήν επομενή Μισή ο Το
πιστεύουμε ότι μπορουμε να τα καταφέ
ρουμε·
κονΡοΣ: “Με αντίπαπο τον
οήυμπιακο πήήρωνεις και το
παραμικρο Με” που κανεις ο
Μετα το 2-0 παραοὡοαμε
πνευμα· ο ΛΑΖΑΡ|ΔΝΣ: αμασταν καποί μέχρι να οεχτοιίμε
το οευτερο γκοή ο Μας έπαψε
το καθαρο μυαπο στις τοπικές
προσπαθειες ο Δεν ήταν εντος
προγραμματος ήττα ο κατε8ήκαμε στο χαραίοκοκπ για να
παρουμε αποτεπεσμα·
ήταν" οταν κερδίζεις σε τέτοια ματς πρωταοπήματος.
νιώσεις καπιίτερα για να προετοιμοοεις ένα παιχνίοι οπως
αυτο με τπν Άντερπεχτ ο Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε ο
Να Σέρει ο κοσμος ότι θα τα σώσουμε σπα για τήν
ανατροπή ο ο Σιοβας στν έχει επιστρέψει στις προπονήσεις ο Μέχρι στιγμής οεν είναι οετικσ τα μήνυματα
σχετικα με το αν θα προπαΒει τή ρερανς·
και αν κεροίσει τήν κυριακή
τή Βέροια στο καραίσκακπ.
'επικυρὡνει και μασήματικο
τήν κατακτπσή του
Αποήαυστικος ο Οήυμπιακος. με εξαίρεσή το οιαστπμα 39-48'. οταν
ο Ρομπέρτο ήταν σπουοαίος και αρνήοήκε στον Ατρομπτο να στα
οειστπνισοΦορισή και _ › ¦ η   ο  
να ροπή σε μπεήοοες
τους ·ερυοροπευκους·
ο “Αν αυτες είναι
οι ρεςέρμες. τοτε ποιοι
είναι οι Βασικοί;-. αναρωτήοήκαν οσοι παρακοήουοπσαν το παιχνίοι¦ με τους πρωτα
οήπτές να κανουν σπουοαία εμΦανιοπ
σχεδον σε σου τή
οιαρκεια τής αναμέτρήσής. ομως ήταν
ιοιαίτερα αποτεήεσματικοί στο τεΒευταίο ήμίωρο και έφτασαν στο ευρο 4-0
Π°'Λ'Δ°: ·Δεν
έχει τεήειώσει τίποτα
στήν Ευρώπή ο πρέπει να
πιστέψουμε στήν ανατροπή ο Είμαστε μεγαήή σμαοα·
παικταρας με
τα απο του και
χθες ο κασαμι
ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΦΑΝιΣΗ απο το καρέ· σε ένα κασοριστικο σήμείο τής σεζον ο Εκεί οπου απομυμπιακος έπρε- _
πε να βαήει
Φρένο σε ένα
μίνι σερί αρνήτικῶν αποτεπεσματων.
σπαει και να
Φτιαξω τήν
ψυχοήογία του
πριν απο τον
ατεήικο- προκρισπς με τους
εέήγους
ο ΜνΡ του αγωνα ΔπμήτρπςΣουήτανοπουήος 
ΚΑΜΠ|Α¦°: 
παραοέχτήκε: “Ο Κοκκινακής με μοήοποε οταν ι 
αήρέπει να σώσουμε χαρα
στον κοσμο μας τπν πέμπτπ ο
Να μοπουμε οπες μας τις συνομεις
- να ανατρέψουμε το σκορ των
ερυΣεπήών ο απο· είμαστε εοῶ
για να αποοείΣουμε οτι αείζουμε να Φορομε αυτή
τή Φανέπα
πήγα στο σερβίς στο το" του ται μπρέικ και μου =
είπε: “Μήν αγχώνεσαι. σα κεροίσσυμε“·· ο
ο Μπος προπονήτής Ρομπέρτο Πιάτσα
οήήωσε: -Είναι ουσκοπο έως ακατορ·ωτο να κερδίσεις. οταν χανεις
44-40 στα τα· μπρέικ ο Πρωτπ φορα
συνέβή στήν καριερα μου. και ομοήογω ότι ήταν ή τυχερή μου μερα·
ενοσ ο πο:οιιιι: :τωιπΜοήιι ισεήίσα τι ,
έσα σε έντεκα ήεπτα (58'-ο7')ι
υ ι<-ππαοαπεπτή¦ήττπ;
 Με. πατατα: κιτ-ει
>' σιωπή-Μα Με Με =
να! ΜΒΜ η ¦ ΜΑΜέΜιε
σε για των Μαρς ο σε: ' '
μ πωπω και περασε ΚτΠ Ϊ .
 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΝΕΛ¦Υ¦|Ν|Α|(°ῖ
8-0 ο Τα γκοή τής ευκοήής ή)
νίκής πέτυχαν οι κοντος σου. ή
Ζορμπάς ίΞΟ') και ΕπαχΟς (79) 
~ ο  ο|ακ6ρερ'του 5 Ϊ ι
: αφου γκοπτή
ῇ ερκυρας κατά: η
Ν ΕΑΒΜΟΑΟ"Α Μή αγωνιστική):
Κέρκυρα σε. ΜΜΜ Σμύρνπς σε.
που" τι. τρίκαπα 83. Λαμία το.
καπήιοέα οι ο Σήμερα παίζουν ' ι
ΝΑΝΑ)ίΑ'ΝΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΡΔ|ΤΣΑ¦ Η
ί3.ΟΟ μμ.) και ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ῖΡ|ΚΑΑΑ ι
(0.00 μ.μ.. ΟΤΕ Η ΕΜΗ τι
Με οέκα παίκτες ή ομοσα του ΜαΌ τςουρακή απο το Η. πογω ιαοικπς)
_ |`τ απομοήής του Μουνιος ο Οι Κρήτικοί
7- ¦ |  είχαν προπγήοεί στο 7' με τον Γουν
- Μπα" ο Μετα Μισή απο τον
κουκουήακή και τους βοήοοιίς του
` ο ο ο 7 :σπιτια 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα