Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Απειλή Πούτιν για πυρηνικό ολοκαύτωμα
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
22 ΦΕΒΡΟγ^Ρ'ογ Ο. γ ὰ .ι .Ο Ο. η. .γ  ς γ 
20Α8 γ Μ τ ή Ό χι 3 Ι ί και Ϊ _ . Δ /
_ ο . .  .ο ο ι ι ,Μιιιιιιι@ιιιιιιιι
 η. // !τῖΧ 7 Ι 3ι γ ι/χ/ χ ι ί /ι Κ Ο .ι γ  -_< -4-Ξ_
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ        
(Α0508) 3908 .1 χιὲί τι ΧΚ ~ ια  | ΑΔ)! ι ι Χι Α '
τιινιι-ι ι ΕΥΡΩ  κι ἶ  1 ζ; 
Ι Η κι! τα. " ~
|'|ΕΡ|ΕΡΓΕΣ... ΣΥΜΠ'|'ΩΣΕ|Σ
ΠΟ" ΜΑΝΟ |'|ΛΝ'|'ΕΛ|Δ|·|
 Ήταν ο Παντελίδης "παιδί
του '83", της χρυσής γενιας
του Ελληνισμου;
./ 20%: τα ελληνικα
"||ντιγκο" γίνονται 33 ετών
(τα χρόνιο του Χριστου)!
./ Γιατί η μητέρα του
δήλωσε ότι ο γιος της
δολοφονήθηκε! ! !
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3,22
.·/ |
ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΕΚΑΕΙΣΑΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ¦ ΕΝΩ Η ΤΟΥΜΠΑ... ΤΡ ΕΤΑ!!!
Λ|'|Ε|Μ| |'|ΟΥ'|'|Ν
Γ|Λ ΝΑΜΚΟ
 Μ | | ΣΕΛιΔεΣ4-5.8.26.27
"Να διαβαστούν παρα πολύ προσεκτικό οι προφητείες του Αγίου Παί'σιου στο Άγιο Όρος"