Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Συντάξεις πριν από τα 62 για 450.000 ασφαλισμένους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2" Μι ευ
Ο ·  .Ι
ι ¦ κ' 7“ Ο .' γ 
:Τα 'Σ ΕΤ Δ. Τ
ι· . ¦ Μ “ΥΜΝΟ
“ ζ σαι 4 “ “
' χ Ψ
_ ΜΑΜ ΜΗΝγΜἙΤΗΝΛΝΤΕΡΛἑχἶ|
Ο ΠΑΟΚ ΕΜΕ|ΝΕ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΣΤ|·| ΑΕΩΦΟΡΟ Υ2-2 ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟ)
3 · ΕΛΕΥΘΕΡΟ Α
ΕΚΡΗΞΗ ΣΤ|Σ ΠΡΟΣΦΥΓ||άΕΣ Τ
ΡΟΕΣ ΥΠΟ Το ΦΟΒΟ ΝΑ 5/
κΑΕ|ΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
ιωτΕΕιιι ΣτΕ
ΜΕ ΑΛΜΑ ΑΟΤ] ΣΤΝ ΜΟΡΥΜΑ|ΕΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΩΩΥΩΝ
'Ο Ο" ΔΔ Ο' Ο
· ι . ι.
·^""····· ·
Τσουνἀμι·ω“ω.
Ο ' ' ' Ο ' ' '
· Ο · ο · · · ·
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΩΣ Ο ΜΑΡΤ|ΟΥ' ' ° “ ° ° ° “
' | ΜΜΜ
ι ' Δ Μ
οΕ[;ΞἐΞΞὶΕἔἘΓ[;]_Ζ» στην ΟΕ ο κίν6υ- ΟΠ ῖ£ῖζ1ῖ7ΡΕΞ@Π . Δ Δ ¦|! · Α ·  Μα
Ειδομένη μετα την νος εγκλωβισμου διακινητές γ ¦ - . 7 Μ
αρνηση Σκοηίων και έως και 50.000 στέλνουν . . . ' "ΕΝ απο τα 62 "ω
Σερβίας να δεχθούν μεταναστών τις τώρα τους ' ' · . ' . . . 450-000 _
Αφγανούς. Εξονυχι- εηόμενες ημέρες Πρόσφυγες σε ' . . ' Ο . . . φαΝ'°Νεν0υε ζ Ξ
στικοί έλεγχοι και σε στην ελληνικη Καστελλόριζο ι
|ρακινους, Συρους μεθόριο και Νότιο Αιγαίο γ χ `
η Στο ΕιΔικο ΕΝΘΕΤΟ , Ο χ ΕΝΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200.000 ΑΦΡικΑΝοι κΑι ΣΥΡΟ' 4 = |¦ Έ  Σ
 θΕΑΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ Α|ΒΥΗ ΜΕΣΩ ΔΥΤ||άΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ! ¦ Α3 ε Ϊ “ἐξ ἑξἙδο ` Η 
 ΑΞΕ-ιι = °ε ῦ"Μ“Τ““ἔΝ Αυ Ἡ στη;
ΑΥΤΗΣΕ|Σ ΕΩΣ 307 ΣΤΟΥΣ Μ|ΣΟΟΥΣ ΤΩΝ |ΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΜΕΣΩ Δ|ΝΑΣΤΗΡ|Ο Υ
- ΣΗΜΑ
- ο "' 8
'Ξ' ..κ ζ Η · ·
! ” Τ” " θ Αν “ ν ΕνΕ ιι › Μαι
 Ε οι Τον
Μηόρις Τζόνσον
Ζ ΜΚΑ. η” :Ξ ς γ Δ
θέλει να «χαλάσει» ΜΜΟ Ν -_ ξ
Ι ΦΟΡΜΟΥΛΑ
κἑΝἔἔἔΥἄνἐΥΕ ΣΥΜΒ|ΒΑΣΜΟΥ ΔΦΑ γ ό
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ
Υ ΣΕΛ. 7
θρήνος για τον Παντεῆί6η,
ερευνά τα Πόντο η ΕΑ.ΑΣ.
Μυηὶ||
ΣΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ κΡιΣΗ Ο' ΣΧΕΣΕ|Σ ΤΟΥ |ΕΡΩΝΥΜΟΥ ΜΕ ΤΟ οικογΜΕΝικο ΠΑΤΡ|ΑΡΧΕ| ΣΕΝ^^

Τελευταία νέα από την εφημερίδα