Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ|ΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
$ “7 Ό 2 Ί· 4 Π
Ψ _ εε<.
. ' ·#' ·· Ε Α .
' ~ -¦ α
.ί ο ζ "<ῦ ρ
Ϊ”  1 7
8 ή. 
 ΤΡεὲἑΨΔἔΨΨ
 “Ἡ » .
Παρὲς από Ιαν κααμα Μαν εκδήλωση ως ΠΑΕ 
ααααααία Λέω. Ζέκα. ΜΜΜ / ιι
. ΣΕΛ. ε-, Ι 4 ζ: >
-¦ “ζω ι μ
. ““ Ζ- ΑΚ Σ
Α ' ,_  
"ΑΜΠ ΟΜ'Μ"°ΑΕΜ| Β||'|ΑΦΑ'|ΕΣ-ΕΒΑΠΕΑ|ΠΑ
. . ρ.- 7;. τα
ΑΠΟ καπ ΑΡΧΙΣΕ
τα "ΡΑΣ|Ν0 "ΑΝ"
ΕΠ' ΤΟΥ ΠΑΟΚ
ΜΙΣ-ΜΜΜ: κκ· ΜΜΜ... "ΑΡΑΝΑΖΠΜΑ Τα" Μακ Θ
τω· ; ::·ι|=4Π ως·`
ω . Δ Δ · · 19-22
Ϊ Ἡ Ϊ  ἶἶΝ  ΑἱἶΑἶἶΤἶἰ Ϊ · ΝΥΧΤΑ Γ|0ΡΤΗΣ ΣΤΗ" ΚΟΠ" 'ΝΤΑΣ ΤΗΣ 013 ΕΠΕ|ΤΑ ΑΜ Τακ ΑΓΩΝΑ ` 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα