Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ϊ ί ο
;ΦΣᾶναΪ
ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ί ςἴξ|(ΡΗ|(Π|(Ο» κ0κτΕΙΛ  “
- Ι, ή  ` ι 7
ο Παναγιώτης οικονομοιι Με μέρα
Μπορει πανω ω 300 εταιριες και
Μια· Μινι Μονωτικά
ΒΑΣΙΛΗΣ
Ι(ΔΡΔΠ|Δ/ΧΗΣ
“  ν ›" ι ξ Γ
ρ Ρ .· Ο · κ Η
ωωω·ωωωωωω #
ΔΡ. ΦΥΛ. 5374 ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130
Δ·ι“ ι ι ι
Μόνον ο 0λ = ακος μπορεί και
κατακτα τέτ ζ; κούπες! ς
'· ' ' 'ὅ Ο· «ΜΧ ε
Πιοτοα«›γ '·
=_Ζὺ“ "ΔΡ '
>  “ΜΒ ·ΝΜω· ι “
“: -··.
ν” @7.μ“-¦ ι
 ¦·“«·ι. ΕΜ `
Την «έπνιξε»!
Οι υπεριιρωταθλήτριες
Ειιρὡιιης ειιικ ότησον με
12-6 της Βου ια μὲνης
στο ντεριιιιι νης 1.
«κλειδωνοντας» και
μαθηματικα την πρωτιά!
ἰ ι λ . . - ΟΣΜβι ίνει ,  ο·   ` ι :|;
'.  ¦ . -= τιἑϋιαιιρ  ~· :Η
. _ Δ "ς 
εποχές; ί
. ν , . , ι . . . ` . - ο - · . - - ` . . . -
¦ . . . . ο ι ` κ ι
.¦ ι Ϊἶ:.;-ἔ. 
:ε Τουιοοηιια
¦··· 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα