Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ νδ ΠΑΟΚ  “ ΜαΜἑἔ
Α“0“Μτ·“ Με 0% ΓΚΑΝΙ0ΤΑ* & '50+ ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΙΧΗΜΑΤΑ < σ. Με· ·
Το Μαν·
2!· 'ΠΜῖΕ ΥΠΕγΒΥΝΑ Ο ΜΝ” ΚΞΤΗ“ ΨΙΑΡΜΟΔ'0ῖ ἶ)Υ0Μ·ῖΪΗῖ ΜΒΑ Η ΣΥΧΝΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Μ·ΓΝΜ ' ΑΦΟΡΑ Η) ΣἶΟΜ·ιΜΑ 'Ν'Κ·ΠΝΣ ΑΓΩΝΑ·
Μ"€' ΝΑ ΑΜΙΜξὶΘ ΚΙΝΔγΝ0 !θΙΣΜ0Υ Μ' λΠΠ^ε|Μ Πε··τΟη:ΛΣ Π('·'ἰ ΤΗΝ ΕΝ!('τΝ ΙΟΥ ΠΝΧΝ'ῶ",)Υ
σ: ι Η “ο Ι
=ε^'ΔΕΣ 1 Ο Δ 
η · ο ν ν
. · . ·
Ξ¦ΗΌ.Μ,.. `
' Πρώτα νίκη για τον Λεβαδειακό
στο 20' 6, Ι-0 ταν καλλονή
' Εχασε εδωσε ο Αστέρα.
0·0 με τον ΠΑΣ
.#ΈΜΕιΣἱ  Ο
ΙΙ ΚΗΝΠΥΜΕ Ε Στοκ... αγΡκκα
 Το "ΜΜΜ 2 κττεσΛκτΔκκΕ4.9αμ.
κα ακκ£κκκκ·ο ΡεκοΡ
Κ / τσακ _
ΣΕΛ|ΔΕΣ ή
ΜΜΜ Φ ως» ,ΑΚ
ΜΜΜ/Μακ · Μ '
ΜΜΜ/κκ Δ ο
ΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ! ΣΕ ΤΕΛ|ΚΟ-Δ|ΛΦΗΝ|ΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ. Ο ΠΑΟΚ ΤΟ Λ" ΠΣΕ, ΟΜΩΣ Ο ακΥκα|κκατ ΟΣΛΟ Εκτακτα ΠΟΥ ΚΛΤΕκΤΗΣΕ ΕΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ...
σπασω! _ν - '-   · τ των ζ.
ΜΜΟ/ΙΜΙΜΙ
ΠΑΠΙ(
ΜΜΜ/ΙΙ” ι “Δ   Ο Δικέφαλα5 “ΜΜΜ 2-0 σετ καἶ είχε κατ 5 αστε μπολ στο τα ΜΟΔ '
ΠΜ#ΜΜΠ η Φ αλλά ο· «εραΟρόλεακοι» κατέΟεσαν κατ ταν αυτή τοα5 στα μαγ|κα ανατροπή τοα"Λιγκ Καπ »
ωΜΜΜ Με αακκττ κκκκτΕτ κακτΡκ ττακ κτΡσκκτα ασκ Δεκ Εκει Με' Μια «ΜΜΜ» κΕτκ Στα 2ΟΙ6
ΙΙΙΟΔΟΙΙΙ ΠΡΟΠΟ
7 ητανε εροττ52
Ἡ τ·Ψ ΔΒΔ. τΟ 'ΜΝΉΜΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΒΜ ΤΟΥ ΝΠΛΡΟΧΛ
ΣΤΕΡΗΣΛΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΤΗΝ!"
-ΠΟ...,ΠΛΗΝΝΥΡ|ΣΝΕΝΟἩ"ΛΝΖΟΙΛΕ'Ο
Τον Πρώτα του μεγαλΜίκα
στα σεζόν ψαχνε·'ααῦοψε
τα 6Ισφορ`σ
σαοταν Ενωση
τ ΟΠεκχααῖ(74')ανοιτο καρ μετα ΠρωτοτοΌΉὅλ μέ'  Ι Ι |
ἩστοΠοΌτΌθλΠμαο"Ζ|αμΠαρΠ5(ΒΟ')ισοφαο|σε"ἶ“ζ ~ τ τ Τοδιπλααοαθαεανσφερετταναρεμτα
7· Μ. ν- .-“; ,.:Μ> , ·
Με· ο ΠΑΟΚ στα Λεωφόρο
. - ι Σ .
Σ ΧΛΡ'ΠΝ|Σ ΠΟΠ ΜΕΣΗΣ Ο ΣΠΛΟΛΣ Η! ΜΜΜ ΜΙ' ΑΜΥΝΗΣ ΚΟΕΝ" Ι 7 9 7? Ο ΊΟ9 Ι· Η: '| 77