Πρωτοσέλιδο Έθνος: Απόφαση-βόμβα ακυρώνει περικοπές σε μισθούς και συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ν||(0ΛΛ0Σ
"'ΣΕΛΕΜΕΝῖΕΣ
ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΤΟ Β|ΒΛ|Ο
χοΡτοΦΛτ·κΑ
α ΝΗΣῖ|Σ|ΜΛΜ“
Τα 4 αγκάθια τπ5
διαπραγματευαα5
Η ΜΤΒ
Σ, ..
- ` “ Δ η Ρ 
Υ.ΔΤΜ'ΓΕ.Μ ΕΞ ·0'Υ ῖΟ ΚΑΡ0ΥΝ
ΠΔ ΤΗΝ Ε'Μ|ΡΕΜ ΜΥ ΜΑΗ
ΣΕΥ|0ΥΡΜ Ζε:
ι '  ` " _ @-| Υ..
»31 Υ Ο .ο
τΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2ι Ει2 τε
ΚΟΠΗΣ
ΣΗΜΕΡΑ
Με" ί  
οΑΝΘΡΩποΣ- » / “ :τ ' 
ΑΣτρΑππ
Υ ΕΥ. κ» ξ* τ · Χ
 ` |. ό
ι | Ι
ΔΗΜοΣιοΝοΜικΗ ΝΑΡκΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓκτικο ΣΥΝΕΔΡ|Ο
Αποφαοπ-βομβα
ακυρώνει μνημσνισκέ5 περικσιτέ8
σε μισθσύε και συντάξετε
Μετα του8 ενοτόλου8 και του8 δικαστικουε, το ανώτατο δικαστήριο δικαιώνει
και του8 γιατρούε του ΕΣΥ ἔ Σειρα παίρνουν οι καθαγπτέ8 ΑΕΙ - ΤΕΙ Στον
αέρα και τι εισφορά αλληλεγγύπ8 σε συντάξει8 ανω των 1.000 ευρώ »τ4-τε
ΤΠ ΚΑΥΤΟ '|ΛΡΛΣ|(||Ν|0 ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΜΜ!
ι 4. _ - ά
' ν  τ < . ν· ἐ“ ω ¦
7 έ > ' Ἡ: Ό ·“ ~ 7
 " Λε “ ο·
:τ κτ 7 _ι Δ 7¦_- _ ¦
“αν . σ' ο Ο ' _ .. '
` . _ μ Ι Ω _ .
, · Ή ι η - .
' 3 ῖ.' -6' α 4 “ ι ι
ή ._ ι υ μ
στο “ ί Ξ Αμ·'“ἴ Α ¦
|·| | _ · ι. 
η _ ὰ
 ·τ “ι να
 Μ|Μ[|Π"ἩΜἴ
«Σε 3 χρόνια Θα εχουμε τπ θεραπεία»
να Β|.'|Β ΠΑΝ _ ι
τι· κια στα τι" ·· ·
Νικαια πιατα 
Τα στέκια διασπμων σταρ. όπω5 
π Ριόνα. δίνουν μαχη για να έ
αποκτήσουν καλό πόστο 
στο Ναοί των Ανέμων. έ
_ έ ΜΜΜ
.  τοι8ιπτικιιιι
Β . ιιτιιιττοιΜικ
“ έ Ο διόδοχοε του μειονο· ζ
 τικού βουλευτή προωθεί Υ .
έ στον Τουρκία ὲωε καιτο
 70% Με ελληνικπε παρα·
Ξ γωγήε καθε χρόνο. » 24-33