Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κνΡιΑκιι 24-2-2048
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8478
ΕΤΟΣ 22ο
νννννν.τγροετ|πεε.οτ
Ξ Ψ" νΝο γ λ ή
Μία νέα τάση αλληλεγγύης εζαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Ο καφές σε αναμονή, όπου εσύ πληρώνεις και κάποιος
άλλος απολαμβάνει, έχει πλέον «περάσει» και σε άλλα προϊόντα. ΣΕΛ 3
«ο τοίχος της
καλοσύνης»
και στη
θεσσαλονίκη
'Ενα νέο κίνημα αλληλεγγύης
εξαπλώνεται και στη Θεσσαλονίκη: Ο «Τοίχος της Καλοσύνης». Πρόκειται πολύ απλα
για μια κρεμαστρα η οποία τοποθετείται σε καποιον τοίχο
της πόλης, ώστε όσοι θέλουν
να κρεμασουν ροί›χα ή καθαρό
φαγητό για να το παρουν άλλοι σονάνθρωποί τους που
βρίσκονται σε αναγκη. ΣΕΛ 3
|'ΝΩΡ|Σ|Ἐ ΤΟΝ Τ|Μ|·|ΜΕΝθ ΜΕ «ΕΜΜΑκτικο ΒΡΑΒΕ|θ ΝθΜ|'|ΕΛ»
Βοθοί·λκας: Η ομοιοπαθητική
και ηνεα διαοταοη οτην |ατρικη
ο ανθρωπος που κατέστησε την Ελλάδα κέντρο της παγκόσμιας ομοιοπαθητικής
Η θεαματική ανάπτυζη της ιατρικής στον 20ό αιώνα, χάρη
στη μαζική χρήση επιτευγμάτων της Χημείας και της Βιολογίας και εφαρμοσμένων τεχνολογιών (ηλεκτρονική, λέιζερ
κ.α.), φάνηκε θαύμα, ικανό ίσως
να αντιμετωπίσει τα πιο επώδυ
να προβλήματα των ανθρώπων
σε όλη την ιστορία του γένους
μας. 'Ι·Ιδη όμως, από τις «δεκαετίες της αμφισβήτησης» (196080), εμφανίζονται οι πρώτες
φωνές που θέτουν σε αμφιβολία
την ίδια τη «στρατηγική» της
κλασικής ιατρικής - να κατα
στέλλει συμπτώματα και όχι να
θεραπεύει αίτια, ενώ επισημαίνουν τις σοβαρές παρενέργειες
θεραπευτικών μεθόδων και
ιδίως χημικών φαρμάκων που
μαζικά εισάγονται στην ιατρική
πρακτική μετά τον Ζο Παγκόσμιο Πόλεμο. ΣΕΛ 8-9
10 ΧΡΟΝ|Α ΠΑΡΟΥΣΑΣ
Ψυχολογία
και τέχνη στη
θεσσαλονίκη
Με μια σειρά εκδηλώσεων - σεμιναρίων, με επανασχεδιασμένο λογότυπο,
αλλά και μ° ένα μεγάλο Νομοί γιορτάζει τα 1θ χρόνια παρουσίας της η «Ψυχολογία - Τέχνη». Όταν το 2006 υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η ιδέα ενός
πρωτόγνωρου για την πόλη γνωστικού
πεδίου, που αφορούσε στη σύζευξη των
τεχνών με την ψυχολογία, λίγοι μπορούσαν να φανταστούν το εύρος της
εφαρμογής του. ΣΕΛ 16
Ε|'||ΧΕ|Ρ|·| ινιΑ'τικοτι-ι·τΑ
Ποιοι κλάδοι
«κυριαρχούν»
στο ίτοπσ|ι|εο
Σημαντικά στοιχεία για τις τελευταίες
τάσεις στον κλάδο του ί'τοιιο|ιί8ο και
τις προτιμήσεις των επιχειρηματιών
αλλά και τα ποσά που είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν αναδεικνύει η τελευταία έρευνα που πραγματοποίησε η
εταιρεία Μ80-Μετκαίος 8οΓνἰεοε ΟτΒειιἰΖετἰοιι για λογαριασμό της διεθνούς έκθεσης ΚΕΜ Ετειιο|ιίεε. ΣΕΛ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα