Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Η Ελλάδα σε ναρκοπέδιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
θΕΑΤΡ|ΚΕΣ
Αυτή ΠΑΡΑΣΤΑΣΕ'Σ
την Κυριακή 
εΙσΙΤΠρΙΟ_
επαφη στην τιμη
καίπΜρ“δ του ενοε
η ΠΛΗΡΟΦΟΡίΕΣ
το ΒΗΜΑ πιο
Μ Δ ΜΜΜ (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: Πλω Η. "Μ Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: ΜΒΜ Ε. ωΜ0Μ
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜΠΡΑκΗΣ
Ετοε ιδρυσεω8 1922
Ετοε 950 - Αριθ. 18441
ΚΜ Β ΜΥΜΥ Μ
ΝΠ' Λουκά. ΤΜ και ΜΜΜ. Τιμοθέου οσ.
Ανατολη 07 .09 · Δάση 18410, Σεληνη 13 ημερών
κεντρικό γραφεία: Μικαλακοποθλου 80. Αθηνα 115 28
“ὑ211 365.7000. Εστω: τονίτπ[email protected]σο'ηετ.ετ
ιπτετηετ: παρα/Μ.ωωε¦
© ΤΟ ΒΗ ΜΑ
Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό
Οργανισμό Λαμπράκη ΑΕ.
Β| ΕΚΔΟΣΗ
Τ|ΜΗ €Ζ.ω
Σε κλοιό εξωτερικών πιεσεων και εσωτερικών εντάσεων
Η Ελλάδα σε ναρκοπεδιο
ο Καρκινοβατεί η αξιολόγηση παρά τα ευχολόγια Τσίπρα και Ευρωπαίων ο Προθεσμία ως τις 6 Μαρτίου
για το Προσφυγικό με το βλέμμα στηνΤουρκία ο Επιμένουν τα μπλόκο και οι επιθέσεις κατά βουλευτών
ΣΕΑ|ΔΕΣ Α4·6. Α8-9
κ. ΜΗτΣοτΑκΗΣ: ΣνΝΑιΝΕΣΗ ΠΑ 7 πΡοΣΦνΓικο ΑΛΛΑ...
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ερχονται μειώσετε ΤΗΣ
σε κυριε5, επικουρικε5 ΕΚΤΡ ΠΠΣ
συντάξειε και εφάπαξ  ο. . 
ΣελιΔΑε4 ' ΣΤΑΥΡΟΥΤΗΡΨΥΧΑΡΗ
α π ' τα επειΟ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑ ΤΑ ΜΜΕ ΚΑί ΤΗΝ 'Ν Τ Μφα
στάδια στην Κρή
Τα κολπα με ἩἑαἙνὐἙ:ξἩ
τη μελέτη βιαιότητες που υπερ· βαίνουν το δημοκρατιτπ5 Φλωρεντια8 κό μέτρο.8εναφήνουν
περιθώρια εφησυχα
  ί Ουτε συΖπτπσπ τώρα για μεγάλο
Ο υπουργό5- ατού στον ψηφοφό· τις τηλεοπτικές άδει- ,
ΜΜΜ εςκωυ“ο“ε“ιένΜη συνασπισ ό ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ °°'°”“°ῦ"ῦ”"'"ε
εχε' νευρα... μελέτη που κόστισε 20.000 ι μ ΣυνἑΧΜΜαλΜΜ
ΣΕΛίΔΑΑ17 ευρώ. ΣΕΛ|ΔΑΑ16 ~ ΣΕΛ|ΔΕΣ Α14-15
ΛΑΚΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟ|ΟΣ ΠΟΛΕΜΑ "'0|0Ν ΡΕΝΗ ΜΠΑΚ" ΒΗΜΑ5€'ΕΝ(Ε ί
Τα παιχνίδια “ ” , Οι μαθηματικοί Η έ
πολεων. “η Μιτου ι τΡΑπΕ2Α πΕιι>ΑιαΣ
τπ8 Τουρκια ή η τα λαθη του ί ·
στη Συρια “· ι καπιταλισμού 1 ι
Αγκυρα μπαίνει πιο βα- _' ξ ο Σ: Ενας νομπελίστας φυσικός
θιά στον πόλεμο, για να = Ρ _ ¦ και τρεις μαθηματικοί
εξυπηρετήσει τα δικά της Ε · αναδίφησαν στα κιτάπια του
. συμφέροντα που έρχονται σε ' Ξ καπιταλισμού, του κυρίαρχου
Ο ῖΠλ8·σρΧΠγ05 αντίθεση με εκείνα των ΗΠΑ πισἙρεφει οικονομικού συστήματος του
ενὁ5 και της Ρωσίας και να απο· και παλι πλανήτη, και εντόπισαν τα
. τρέψει τη δημιουργία ενός ί · τρυπα του. Ανακάλυψανότι η
ΠνΤ'δρΠσΪ|ΚΟΠ ανεξάρτητου κουρδικου κρα- στο γΠ0γεΙ0 αστάθεια της οικονομίας οφεί·
° τους. Αυτό δίνει μια νέα, πιο ί λεται στα ελλιπή μαθηματικά
ριΖοσπασΠσμου επικίνδυνη τροπή στον πόλε- ] του ΚΟ" των θεμελιωτὡντης οικονομι- _ 1  
ΣΕΛίΔΑΑ19 μα στη Συρία. ΣελιΔεΣ Α22-23 ι ΠΟΛιΤιΣΜΟΣ-ΣΕΛ|ΔΕΣ 6-7 κής θεωρίας. ΣελιΔεΣ 4-5 η θ 77 ή ” ”