Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - - κυκλοφορεί και στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
 ..... ........ Τύπος Χαλκιδικής
_ "· _ · ΔΔΔΔ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 - κγρ1ΑκΗ 21 ΦΕΒρογΑρτογ 2016 ΕΤΟΣ 200-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4949 ΜΕΛΟΣ τι-ιΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Εο.2ο ΕΥΡΩ
”η Η Χαλκιδικὴ
 λ | '
, - δνναμικα στην
 'ή τι: Η.
¦ Η έ Σκανδιναβικη
Βαθμολογια σε Τρια σταδιο _ ·=7χ,.¦ ή ΕΠ'φυλὁσσεΤωΨσ Την έγκρ|ση
Η Εατονἱ5ιοι1 ' δ . - ΖῦἔἔΒ”ἔἔ=ωἐ"ὁ
αλλαζει η η “ ”· ° _ ολους για μη
Τους κανονες ” ·_  κλεισιμο συνόρων
για να εν'τεἰνει .~ Ι Ι· διεκδικεἰ δυναμικα
την αγωνια) ζ η Αθηνα
Ελιἑιι έντονο Το Προβλημα με ·το κυκλοκὁνιο
σε Χαλκιδική και Αιτωλοακαρνανἰα
έ Μ Του Δημαρχοα
' ° ιΣιθωνιας με
5 ·την παγκοσμια
- πρωταθλήτρια ΑμεΑ
, η. Στελλα Σμαραγδη
'Οσο ιιιο αργα “
·τα διαγωνἰσμα·τα τοσο Ι ο Ι
Ε€ΞΜΥ3!ΕΞ9Ε9:Μ Κ