Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣλΒΒΧΙ<() 20 (Ι)ΕΒΡ()ΥλΡΙ()Υ ΜΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
 Με Η
τ$·  Ἀ`ὺἑἄ Β '
Πο οίθ ουν 
.να «φανειΔ το
δισκων;
4  Ι η ΑΕΧ_ `  “Με κε Ν
:· ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ Με ΤΙΣ ΠΑΜΝΩΔ|ΕΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ·
Η). ΦΥλλ()Υ 508 ΤΙΜΗ: Ιός
τιτι.ρι'υ"-ιιιιιι·.ῳ·
4 ΜΕΤΩΠΑ
ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΕ
το ΜΑΝΟΥ" Ο' ΔΛΝΕ|ΣΤΕΣ ΜΕ ΔΡ' |ΧΥ
Χσιοευουν
τον ποσά
Ερντογσν
9 Μ θα
ε ΜΜΜ τους
Τούρκους
“ Μς και την
. "7 Η `Ρ
 ° ._ '
< Ἡμ- ε.
τιΑτσπΑτΡοτεΣ '
Μετωπική
κυβέρνησης
ενισχύοντσι κσι
- έχουν πλεον
κοφειτπν 
Ελλάδα: η κ
στο τρίο
,ΜΒ-7
Κ0Π0ύν ΣΣ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΕ| Γ|Α
ΕθΝ'κ" ΜΕ|ΩΣ! Ρ"ΤΡΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΑ"Α= ΕΜΕ|ΜΜΛΤ9Σ
στο 860 ευρώ σε όλους σε επικουρικες
Στο 27% φτάνει η φορολογία για τους αγροτες ›:Μ 26
δονειοτε μας;  `
συριγγες>> 
' Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕ|ΩΝ
Η ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
› ΣΞΛ. τ
20 ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑ το θΑΝΑΤΟ ΤΗΣ Μ'ΚΗΣ
Γ ιάννηςΙ
; ΠοπομιΧοηλ
“η εναντιον ολων
· Ποιους κατηγορεί για υπεξαίρεση
της περιουσίας της μητέρας του
› Σελ του