Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Φορο-παγίδες για ιδιοκτήτες ακινήτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΜΜΑ Α
ι 77 ῦ ω ή οι
ω Ϊ Ι
_) ' ›^:›ἶἶ“`ι Δ
. .ΜΜΜΜῇΜ
Ξ ΠΑΙΔΙΚΑ ανο
 ς ΤΑ ΠΡΩΙ-"ΑΣΤΑ έ έ '1
  Η Ε  ΧΑ' 8|_"ΒΤΕΠΠΑ
" Χ χ έσυεΞΑ_ Θ ι γ>
ΕΝΑηΕΡιοΔικο Η Β
ΜΕ Σ ΤΑΥΡ0ΑΕΞΑ Η
ΤΑ ΜγΣ·ι·ικΑ ΤΗΣ ΦΕΤ|ΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΑ Ε|Σ0Δ|·|ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝ0|Κ|Α
Φορο-ηαγίδεε
για ιδιοκτήτε8 ακινήτων
ΠΩΣ Δ|·|ΛΩΝ0ΝΤΑ|
στο Ε] και Πώς
φορολογούνται τα
εισοδήματα αηό
ακίνητα.
ΑΝΑΛΥΤ|κΠ| ιιιιιΑκΕΣ
Μι ΠΑΡΑΔΕ|ΓΜΑΤλ
Με 880 ”9% ι :Ξ “
ΑΝΩ ΚΑΤΩ Ο' ΚΡΑΤΗΣΕ|Σ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ Ε|ΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΡ|ΜΕΝΕ| ΤΗΝ... ΕΓκΡιΣΗ
ΝτΑΒογτοΓΛογ ΠΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦγΓικο
νὰ. > Δ φ ἐκ
|'|0|ΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
εκηίητουν, τι ισχυει για
ανείσηρακτα ενοίκια,
ηώς δηλώνονται τα
ακίνητα ηροστατευόμενων
μελών και κατοικίες ηου
ηαραχωρουνται δωρεαν
ηρος βήμα
το ηώς θα
συμηληρώσετε
σωστα τα
ακίνητα σας
στο έντυηο Ε2
ΣΕΛιΔΕΣ
ΣΕΑ. Η, '8
Παοκ ζ 23, ·
Μ: ι ἐς?
ΠΟΌἄ κ
2ι 52%
¦|--°
Ε Άν _ λ  Η 3 ¦>· Ι ΛΑ κ ,0 . Π Ύ. 8 
ΑνακΠο0χθηκῶ ι Λαϊκό η οσκυ α
μνημείαήιχιτώνες ρ Ι μ
του ινωτη ' _
και της Καρέζη γ|α το· φτε|δ" μια
Δ· . <“ δ Ω 
ΦΟΥΝΤΩΝΕ| Η ΚΟΝΤΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑ|ΟΥ - |ΕΡΩΝΥΜΟΥ “Ἡἔἐἔ*
ΑΠΟΚΡΥΦΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ
ΚΑΙΝΗΣ
ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΣΕΛ|Δ|ΞΣ
Τα «ανεΠἱστ1μα»
ιερό κείμενα και
ευ αγγέλ1α γ1α
τη Ζωή, τη
διδασκαλία κα1
τα θαύματα του Ιησού
Μ|Λ ΜΠΝΛΔ|Κ|·| ΣΕ|ΡΛ 7 ΤΙΜΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα