Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Πρόοδο "βλέπει" η κυβέρνηση, αλλά οι προκλήσεις παραμένουνRecognized text:
Ν 01 στην ενημερωσΠ των εΠενδυτὡν
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ἙΨνν.χτἱΜωἰεἐτίο.9τ ΜἑΑε”κΕγΗ419 ΦΞΕρἑγΑΡΒγ 2016 2709 χι>οΝοΣ - ΔΡ. ΦγΜ9Υ Νέα
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ. 497.75
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
"Μ Μεταβολή
εεεεεε
Με ΤΜ Η! Μ Μ
Γενικός Δεικτης
~-“_1'Μ1.Ξἐ
 ......... 
“ΜΝ 89
ΣΕ? 30
ΕΩΣ ΤΕΛ|·| ΜΑΡΤ|ΟΥ ΘΑ ΚΛΕ|ΣΕ| Η ΑΞ|ΟΛΟ|ἩΣΗ, ΕΚΤ|ΜΛ Ο Γ. ΣΤΑθΑΚΗΣ
ΠΡΟΟΔΟ ιιΒΛΕ|'|Ε|ιι Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
απο οι προκπήοεις παραμένουν
Ασφαήιοτικό, Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, «κόκκινα» δάνεια, τα «αγκάθια»
Εποικοδομητικές χαρακτήρισε
τις διαπραγματεύσεις ο Τ. Ντάισεημπηουμ
- Διασφάηιση της «ποιότητας των
μεταρρυθμίσεων» επιδιώκουν οι θεσμοί
κατοχύρωση
Απ. Τσίπρας: Το μέππον
της Ευρώπης δεν είναι τείχη  ζητά ο Ζ. Γκάμπριεπ
“ Μ. Ντράγκι: Υπάρχουν ανησυχίες
· ἔ για τη βιωσιμότητά του ε ι
Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι,
όχι σε μονομερείς ενέργειες, τόνισε
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α 
γ _ ·τπΐ·  
“ ι “ΕΜ °ΌΗ“ ΣΚ· =›=-ι..ι·ἱ·-,^
..-.- _ - ι η
 ως κού;» ηἑ¦._ ἔἐ“-ε-;
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
της πρώτης αξιολόγησης έως
τα τέλη Μαρτίου -στο Πάσχα
των καθολικών- δήλωσε ο υπουργός
Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.
Μιλώντας στο Μεεε είπε πως έχει
κλείσει ο πρώτος κύκλος της διαπραγμάτευσης, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται τα τέσσερα βασικά θέματα
που είναι το ασφαλιστικό, τα δημόσιοι
οικονομικά έως το 20Τ 8, το Ταμείο Α·
ποκρατικοποιήσεων και τα "κόκκινα"
δάνεια.
Ανέφερε, όμως, ότι η συζήτηση έχει
ωριμάσει και βρίσκεται σε ενδιάμεσο
στάδιο και εκτίμησε ότι θα επιστρέψουν οι εκπρόσωποι του κουαρτέτου
σε δυο εβδομάδες. Όπως είπε, η τελική συμφωνία θα μπορεί να έχει επιτευχθεί έως το Πάσχα των καθολικών, αφού υπάρχει σύγκλιση στα βασικά στοιχεία. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφορές, αλλά τόνισε πως η βάση συζήτησης και στα τέσσερα ζητήματα έχει γίνει αποδεκτή από την άλλη πλευρά.
Για το ασφαλιστικό, ο κ. Σταθάκης ε
! ισιόδοξος για την ολοκλήρωση
πισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει περιθώριο για διάλογο και βελτιώσεις, με
δεδομένο, ωστόσο, ότι παραμένει αναλλοίωτη η βασική ιδέα που λέει ότι
οι όροι με τους οποίους συνεισφέρουν
στο ασφαλιστικό σύστημα οι μισθω·
τσί πρέπει να είναι ίδιοι με αυτούς με
τους οποίους συνεισφέρουν και άλλες
κοινωνικές ομάδες, κάτι που δεν συνέβαινε έως τώρα. Τόνισε ότι πρέπει μεγάλες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματικών να πληρώνουν πλέον αναλογικά, όπως και οι μισθωτοί και με
βάση το εισόδημά τους αν και, όπως
σημείωσε, σε αυτή την αρχή υπάρχουν πολλά περιθώρια "γιατί κάθε ομάδα έχει ιδιαιτερότητες".
Για τη στάση των δανειστών ως προς
το ασφαλιστικό, τόνισε ότι ενδιαφέρονται να είναι βιώσιμο το σύστημα
και το κόστος του να αποτυπωθεί
στα δημόσια οικονομικά. Για τα κόκκι·
να δάνεια, ανέφερε ότι η κυβέρνηση
προσπαθεί ναβρει λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, υπενθυμίζοντας ότι
θέσπισε την προστασία για το 60%
τωνστεγαστικώνδανείων. Σ ι. ή:
 Επάφρυνση του χρέους  Δεν μειώνει η Σ. Αραβία
 την παραγωγή πετρεπαίου
θα προστατεύσει το μερίδιο
ι αγοράς της. δηηώνει ο ΥΠΕΞ
ΣΑ η:
Τη Δευτέρα
κρίσιμη συνάντηση
τραπεζών -ςΤτΕ
..¦. ..Λε , ,.- υ. .. + .,,- ...ΜἘῇΜ.κ
ρ. . . . . .γ
ΜΜΜ ι,αοο€ ὁ
έΤιατί ήτανη Μετοχή
σης ημέρας
ι Μ.ν·` ι ..
Σελ. Τ3 έ
ε... ·“_...,“ε.“.“.“. .Μ
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμππό
Σελ. 17345
ΧΑ.: Εμφανής
η κόπωση
στις τράπεζες
Υποχώρησαν έως 8,45% Ανοδικά η Αιρηε
ΕΚΤ: Στο
4,082 δισ. ευρώ
τα κέρδη
Εαοδα 224 εκατ. το 2Οι5 από
τα εῆήηνικά ομόήογα ΣΑ ;·
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ'Σ
Τον έπεγχο της
Η$νν επιδιώκουν
οι Μινωικές
Καήούν μικρομετόχους να
πουήήσουν Σ:  -.
Μέσο: Στις 22/2
οι υπογραφές
για θεράπουηο
Κανένα «πείιευτ» στις οφειήές
των προμηθευτών  ε ο
Σελ. Η
Ο )(ΡΗΜΑΤ|ΣΤΗρ'Ο ΑΘΗΝΩΝ 44-26