Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Φορολογικό βέρτιγκο







Recognized text:
“ΜΝ-0   Σ ΙΑ νννννν_ιιηετι8ιΜιι
|(Α0ΗΜΕΡ|ΝΗ ΟΙ|(0Ν0Μ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ιλ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ (190 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20210 - Τ|ΜΗ 130 ΕΥΡΩ
Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΥΠΟΒΑΟΜΙΣΕ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ
Πιέσει5 και ευχολόγια για τα Προσφυγικὁ
Αλ. Τσίπρα5: Οχι σε μονσμερεί5 ενέργειε5 από χώρε5-μέλπ
ΜθυΠ0φΜ κατόπιν “φαω
το Προσφυγικο ζήτησε ο Ελληνας του στη Σύνοδο ΚορυΦής. Απευθυ- γο τόνισε ότι είναι «μη Φιλική ενέρ- ρα αλλης χώρας> σελ. 26 - 27
Συνολικές και συλλογικές λύσεις για
νόμοιοςοτονΑυσφακό Μπουρ- γεια» η αποστολή στρατού στα σύνο- : “
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ Η
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
Το Σαββατο
Η θεία Κωμωδία
ΤΟΜΟΣ Β·
Λόγω σαρκα' 00ηττο|5
Αυξηθηκε 80%
η Χρηση καρτών
στις συναλλαγές
Ο Μα νο με καρτες νιεε οι αγορες
το 2015 έφθασαν τα 4.7 δισ. ευρώ
Ο Το β' εξαμη νο «αιιογειαιθηκε» η χρηση του ιιλαοτικοο χρηματος > σελ. 11
Το υτιουργείο δεν ατιοσαΦηνίζει το καθεστώς Που θα ισχύσει Φετος
Φορολογικό βέ ρτιγκο
Θολό Παραμένει το τοπίο για τις αιτοὅεί εις,
τα ενοικια, τις κλιμακες και τη ν εισφορά αλληλεγγύης
Ο Συντελεστές 22%, 52%, 442% '
και ένας εΠιιτλέον 50% για : 
εισοδήματα ανω των 00.000 θ   “
Ο ΣύγΧυση για το αφορολόγητο 
όριο με αιιοδείξεις δαΠανών :
Ο Σχέδιο για αύξηση της εισφο- 
ως ΜΜΜ και νέα; εττι-  42%
βαρύνοεις για τα ενοίκια › σελ. 5  Μ
 3500160000
ἔνονΜ=Μω
Ξόνωτων60.000
Μιχ. Σαλλα8
Πρόσκληση
Τέλοε εποχπ8
Σε Μν τηστ|<ει
Χρηματιστηριο
'ἔσω ετισνν5
μετσνσμόζσνται σε τρει5 ηόλει5 για ευενδυσει5
τα «θερσΠσυλσε» για το ιραΠεζε5 στην Ελλαδα
Ο Ολοκληρώθηκε το Με! με Ο Παρουσιάσεις σε ξένους Ο Τις αιενδυακές ευκαιρίες
ΜΠκ0-Δηισουρνειται αλυ- επενδυτές στο Μιλανο, το της χώρας ανέδειξε ο πρόεσιδα με 240 καταστήματα Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη
δρα· πιο ΜΜΜ Πειραιώς·
1035 Μ ΠΝ Μ ΙΑΝ 1530 Μ Ι7β
ΜΕΧΡΙ το τέλος του 2016 όλα τα σουπερ
μάρκετ Βεροπουλος θα μετονομαῶουν
σε Μν ΜΜΜ. δήλωσε ο πρόεδρος της
ΜΕΤΡΟ. Δρ. Παντελιαδης > σελ. 9
01 ΞΕΝΟΙ επενδυτές ρωτούν τους Ελληνες
τραπεζίτες για την πολιτική κατασταση.
την Πορεία της “ωόΥησης Κω τις εεελιξεις για τα.κόκκινω δανεια› σελ. 3
«ΕΠΕΝΔΥΣΓΕ στην Ελλάδα. Παιόλους τους
επικριτές. προωερονται καλες ευκαιριες»Ι ειπε οεσυνὲντευξή του στη ΗεηαεΒυηα ο Μιχ. Σόλλας > σελ. 3
Προβάδισμα 3.7% της ΝΔ. δείχνει δημοσκόπηση της ΜΒΒ >σελ.25