Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' Διαθέσιμοι οι Περόνε και
Ρομανο, ποναει αλλά
θα είναι στην αποστολή
_ και ο Πσιιρτσσλίδιι5
 ' «Σφιιρίςει» ο Σι·ιέιθαε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2015 ;
Α|ΓΚ ΚΑΠ
τισΡ·ι·ι-ι τογ οοΛΕι'
Σιι-ι εγω
απο ΙισΩΞ.Ξ“
' 0λι.ιμτιιακόε - Ηρακλήε (17:00)
' ΠΑΟΚ - Φοίνικαε (19:30) 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΤΑΝ|Α ΔΗΜΟΥ
 ΜΜΜΣ Δ'
ΠΑΝΣΕΡΡΜ“ΚΟΣ 
ΓΕΡΜΑΝ|ΚΟ ΕΝΔ|ΑΦΕΡΟΝ
Γ|Α ΤΑ «Α|ΟΝΤΑΡ|Α»
ΠΡΩΤΑ ΕΜΕ|Σ
ΦΤΑ|ΜΕ ΚΑ|
ΜΕΤΑ ΟΛΟ' Ο'
Ἡ νίκε5 του Ηρακλή
Α επί τησ ΑΕΚ που
βειναν στην ιστορία
Σελ 10,11
ι-ι κΑοι-ιΜΕΡιΝι-ι ΑοΛι-ιΤικι-ι
Εοι-ιΜΕι>ιΔΑ Τι-ιΣ ο. ΕΛΛΑΔΑΣ
Η] ΕΝΤΟΑΗ` ΣΑΒΒ|ΔΗ ΠΟΥ` «ΠΕΡΝΑ»
Ι  “Ϊ
ΗΡ|Α Γ|Α ΠΑ|ΚΤΕΣ ΚΑ| ΤΟΥΝΤΟ·Ρ! 
σιΞιιι·ιΞι6 ΜιλΝσι-ιτσ ΝΑ ΜΗ@ΜΣΕι σ ΔικΕΦΜσΣ ΣΤΑ ΠΑΕ' σο
ΗΜ ασ οκ Ό
κΑε ιιΑοκ ε]
“Ο ΞΑΝοι-ι¦ ο οΜιιοΝτσ ΑιιοοΕΩΝΕι το" ΛΟΥΤΣΕΣΚ0Υ 
ΑΡΝΕΣΕΝ Σίι-ι μια:
ΟΛΑ ΕΓ|ΝΑΝ ΜΕ
Δ|ΑΦΑΝΕ|Α · ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ
ΕΓΩ ΣΤΑ Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΑ
ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΑΕΟΝΤ|ΑΔΗ
ΣΤΟ ΜΕΤΗΟΡΟ|-|Ξ 95.5:
«ΕΔΩ ΚΑ| ΤΡΕ|Σ ΜΗΝΕΣ
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ Ε|ΧΕ ΦΥΓΕ'
Ο ΤΟΥΝΤΟΡ»
|:| «ΚΑΨΟΥΡΑ» |ΒΑΝ
|'|Α ΤΗ ΓΥΝΑ|ΚΕ|Α
ΟΜΑΔΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Π Ο Μ|ΧΕΛ
ΠΑΡΟΥΣ|ΑΣΕ ΤΟΝ
ΠΟΥΡΑ|ΟΤΟΠΟΥΑΟ
Σελ 4-9,41,44,47,48
'Η' ΖΗΤΕ|ΤΑ| ΑΝΤ|ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
ΑΑΤΑΝ|ΑΣ: ΑΝΑΝΕΩΝΕ| Ο ιιΑι·ΑΣχο:
ι ' . ι
τ ι Π