Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ως Ρε ΜΜΕ!
· Τσόμαα ήττα αΠό τον 0ῆυμα|ακό με 1-0 αΠό
ΧτΠν Άντερῆεχτ, έχασε τα όχαατα ο Ν·γηρ·ανό5 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΜΗ & ΠΑΡΔΣκΗΝΙΑ_ ΦΗΜεΡΙΔΑ Η Ιστορία με Λόμαρου.
“ῦ“` τα ααρόαανα ααό Σαμαρό
Η α ._ ζ ΜΜΕ· Από
γ ; ΜΑΜΑ ο Μο
· Τ'ΜΗ 1.3Ο€ ' Μ· Φγ^^ογ 2652 · Το 505 ααα εκμΠέμΠαυν
ΠΔΡΔΣκεγΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΛΡ|ΟΥ 2016 ; Δ οι «Πρόσινε5» ακαδημία.
Λουπέσκου!
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ @_
' . Επιστρέφουν
 Ο' κ'Ι η' γ
* η τον Μ
 ·· #- “ Μπερμπάτοφ
. ; ` ' ° ° 
Π . · Τα «γαῇῆ·κό»
τ Χ , και η αΠαντΠαη
ς Γεμότο το κουΠόντ.
6 ευκοτρίσ γτο τομείο
"8 ε ·  
οπόδοσ·' Μ
 °'ἔ|£ °'|°' Ι
ο Κο8πγπτής Ξ .- Ή ΚΟ η. ρ - η ο Το ενΒ·αὁέρον σε ἄνω . Ϊ ':`Ϊ·_ΦοἶΙῆἔτουΊοΝοτ 3ἶ5
Β' κατηγορία, «φορτώνονται» 'το Βασικα, οὐδὲ' ανεΒόζε
και τα γαΗῆ·κό - την απόδοση Με Γιουβέντοαὲ