Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
“ἶίῇἩΪῶἶ!
Μια με Μαιο
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΔΤΑΛΗΣ Σελ. 2
ο ΜΜΜ φερνει
των σε Νιώτικη·
Γραφειο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|Ν0Σ Σελ. 9
ΠοροοκεωΠ Ί9 Φεβρουοριοω 2016 / Φυλλο τττο (23101 / € 1,30
ΜΜΜ' 
Σοοιιερ μιιασκετ μετα Μο καιρο για τον «Βασιλισσα» και «ΠεριΠατοε» για δευτερη συνεχόμενη
χρονια στην Αχαϊα (83-82) · 'σοτιε6ωσε τον ΛΠολλωνα, με την διαφορα να φτανει μεχρι
και του5 31 Ποντοο5 · Μο τον Νοέμβριο ειχαν να χασουν στην εδρα τομ5 οι γιτιτεὁομχοι
 “ ι 7 ι ”  ·' ἴ ζώ η
ιιΜνιιιι«τι·ιιιιιτιιτ» ο· _ μ Ό ἑ%ἄΜω ος "ΜΒ"
ΜπνιιιιιιτσιιιιιΔιιτ τι Με!)
'_ Ι Δ η Σ 17- 
 ζ  .. - Δ“'ι“ἑΜ““'ΜΒΜἑΜ
ΣκοΡΔΡΑΝ ΚΔ' Ο' 12 ΠΔ|ΚΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΚ! · ΕκαλΠκτικἡ η «κιτρινομαυριτ» εξέδρα στην Πατρα
«Κιτρινιαρηε»
'ἑι 7/“Ϊι.ιἔ .
4 Η ι Η; 'τ
Τα”Φορεσε χθἔ5·η-”Δν ' " Σ
`9-ἰΨ' Ν
.ι ιιιιρεικαθαρἡ νίκη με·Τῶ-ειτίὶτῶὅΣὸὴ|
 ¦ ν. 1 ,ι
· Δεν θα" χει μμοψιτφιου3 στο-τεΔοε¦για τι5*εκλογε8
Με ΕΠΟ, τι «Βύσμα» · Παρέδωσαν τα ρολο
και σε Φρένο και Κέρκυρα ·'Ολοι ξερουν
τι ερχεται και κιτανε να σωθουν| ' ο ~ '