Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκΕ· ΣΤΟ ΑΑΟ ΤΟΥ
έ” ΑΚΑΤΡΒ||||... ΠΡΒΚΡ|Σ||Σ
_ ΜΕ ΑΥΤΑ"ΑΡΚ||ΣΚ ΚΑ| ΜΑΧΗΤ|Κ|| ΨΥΧΗ. ΤΑ «ΜΚΑ ΚΒΡΤ|ῖ|Α»
 ' ΕΜΕΑ" Το ΜΑΤΣ ΝΕ Μ Α0 ΕΒΕΑ. Κ'ΚΚΣΑΚ ΝΕ 3-2 ΣΕΤ
9 77ι7ὲ·'οε5·56
Με δουλέψω
πωπω"
και να... ζπσω
το γερέω Μ ΜΑΜΑ. .. ΜΜΜ'. Μ ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ·
ΜΚΑ!» ΜΜΜ Μπα τΑγΡοΣΥπΜΜΑ<Μ“ΜπΕΜ
'ΤΑ ΠΑΡΤΕ Το ΑΔΑ|ΩΣ
«ΜΒΜ ο πΑΜΑΒΜΜΑϊΜοΣ Τ|ΜΠΡΕ|ΤΑ| Με ΜΜΜ».
Το ΜΜΜγΜΛ ΜΙΣ Με ΜΙΣ ΜΝ ΜΠΟΜΠ ΜΕΤΑ τΜΜ ΜΜΜΣκΑΜΔΜο ΜΥ ΠΣΦΠ ΠΑ τοκ ΑΝΑΠΤΗΡΑ Πωσ κογΜΜπΜι
ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΑ Τ3 ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΦΕΤ0Σ Σελ
ΑΠΟ Δ|Α|ΤΗΤΕΣ ΚΑ| Α0ΔΗΤ|Κ0ΥΣ Δ|ΚΑΣΤΕΣ 7
«ΠΑΝΤΑ» 0 ΣΤ ΡΑΝΑΤΣ0Κ| ΠΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
'ΤΟΥ ΒΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕ| ΚΒΚΤΡΑ ΣΤΟ" "ΑΟΚ
_ ΥποΛοτΜετΜοΕ8ΑΜπεΛ·ΠΜκΕωεπ
 ΜΜΜ ΜΜΜ "ΑΝΤΑΜΩΜΑ Η! Τ' ΜΜ2Μ Μ' Ι ΜΝΗΜΩΝ" . ΗΜΕΡΑ ΜΜΜ ΠΑ ΜΜΜ ΕΜ·
ΤΜΑ. .. ΜΒ" ΝΕ Η ΑΜ. ΜΜΜ "ΜΒΜ ΚΑΙ Μ Μ Μ Μ 15 Μ ἔΣ:ΞΞΞΞἱ";ΞΞβΣΖῖ?ἔἔ:ἔἔ::ῖ.ἱἙζΣῖ“°“Κῖἰ“"" Μ
_ _ Ρ ΔΕΝ ΠΕ0Δ|ΝΠΥΝ ΜΠΕ" Ιου ΠΜσΒπνσϊκοὑ μας. ο<<σΒσναως» Γιωργος ΚπλΔφστης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα