Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Απόβαση προσφύγων στο Καστελόριζο με συνοδεία τουρκικών πλοίωνRecognized text:
Όταν ο λαόε φοβάται την
ΜΜΜ, υπαρχει τυραννία.
Όταν η κυβέρνηση φοβάται
τον λαό, ζυπόρΧει ελευθερία!
, , γ , Αρ. Φύλλου: 64
7 :η Ζ. ρ |ΤόΡω Τζέφῳσον¦ Παρασκευη 19 Φεβρουαριου 3016
303 των ΗΠΑ (18014 ) Τιμη. 1»€
 μιιξῇΔι9ήἩ νη μ ο ι;ι¦μ.~¦μ:ἐιωη Πο: ἶ7 ι
με το εφτ Πουκρυβετεστοτρωμστσ>>
“ο Με)! ~ ”ΗΒΗυ·αΜν“ .. ·.6Μ 2 η έ
ΠΓ Σκηνικό έντασηε στήνουν οι Τούρκοι στο. νησί
_ ρ ¦ ,η . ο σετ ακαΐα·
 7 " “ !εῳε““τ·ἐ
;ϊ ρ ρ ο χ ο' ι 10919.9ρι@ιε
: . .- ο 3 Δενεεκεί@@
Στην αγκαῆιό των σγγέῆων ο Παντεῆη5
¦ ` · ` ` “ “ Ύ κιιππιιεχνετιιιιιιιπιοοετ
υιιυιιιιυτετ ημουν τον ΜΜΜ
 750υιτυονοὐν@έσπασεστοσιῦοόυ0ν5.Ναύτου. 290έΦυοονυ5 ϊ8ῇ£"ϊ°ί8ἱδύ0 ΠΜ “ Σὲ σοβαρη κατάστασή η τρωω
ήΣΣ;ΣΣὴ--Στασα Ι .ρ Ι ρ έ Ι. γ. Ι ρ με ¦_ Ι ~ Η ,γ δυο συνεηιβοτισοε5του μοιροιουτ2·η
 ΜΜΜ :στον «Λ» ο όραση Γ- Σσιιυακοε ε ΕπιβεβοιῳνουνιιονατΩΜαευτῳ “Με
 ΜΜΜΑΠΟΜΜΡΜΗτονκομματιστον.τειηιινιιηικονΔ   γ Ω
Μέ· ΖσΧΠρ'ΟυῇαΒ > .'^Υ|σῖόρΠτοι“
Ι γ ` ¦ .γ ο
ρ οι;ι“ιοῆιτικοί .Με
Ψ έ    βοηθό
ΑπωωΜυρεΜΜσ παλινω- , γ . _ .
δίεε σπμόδεψαντπν υπόθεση της οριστι- το . ο ΒΙΟ τ"8 Π · στα - > εΠπεῇ υ τ"8 ΕΜΣ ' θα) ΜΒΜ:- . .
Με απομόκρυνσηε του.Μανώλη Σφα- -περισώσει τον υπουργό Προστασίαε του του βοηθού τηεεπιτελόρΧη Ζακαρουλα9  · ' ›
κιανακη απατη θεση του διευθυντη τησ Πολιτπ Τόσκα, που βρεθηκε αντιμε- Τσι ιγωτη, με αρμοδιοτητα την εποιττεια · _ τι χ · , ι |
Δίωξηε ΗλεκτρονικοόΕγκληματοε. .Το τωποε με τη γενικευμένη κατακραυγίι, τη9Εδιαε Διεύθυνση9 όπου μέΧρ-ι προ- ,να  .
Μέγαρο Μαξίμου, σε μια προσπαθεια να μετακίνησε τον κ. Σφακιανάκη στη θέση Χθέγ ηταν διευθυντηε! η η ' Ο Σελ.: 5
ο λέτε γ ζ Μοιροιο5 ο Ρομπέρτο. σε Περιπέτεια ο Οῆυμηιοκόε
 ικονο οηυ ου Ι ὶ α.- Σ. . ` .Ψ Μ ΜΜΜ ~ Με 4  
 Δ “Μ ο .
“Σ Που δεν 4
_ εκτἐέὅἔουν
Όῆα τα ονόμοτααηό - ` ' ¦
| με κρίσει8 στην ΕΛΑΣ. Βῦ“ῇ'οΖῦ“με·
“ του <<σουητόνου» 
ζ Σελ.:3
~ Του Παναγιώτη
θεοδωρακίδη
ΑνοιΧταύ9 λογαριασμοῦε εν όψει του επαναληπττκοῦ τηε επόμενπε Πέμπτηε αφησαν ἈντερλεΧτ και Ολυμπιακ69. Οι Βέλγοι, με το τέρμα του Κόραστο 68ο λεπτό έπειτα από λόθοε του Ρομπέρτο, επικρότησαν 1-0 τικ ομόδαε του Μάρκο Σίλβα,
στην πρώτη αναμέτρηση για τη φαση των «32» του Ευτορα Εεαεπε που διεξηΧθη στο «Κονσταντ Βόντεν Στοκ». Οι «ερυθρόλευκοι» έκασαν μια μοναδικη ευκαιρία να βρεθούν μπροστό στο σκορ, όμω9 το πλασέ του Ιντέγε σημάδεψε το αριστερό δοκάρι τπε εστία του Προντό, ενώ. δεν δόθηκε και πέναλτι σε καθαρό Χέρι του Οκόκακ, στο 339. Γ Σελ.: 15
Η. ρ ημΣ ι
, ι τη ΟΛΕΣ τη: ἈΓοΡΕΣ ΣΑΣ ΑΝΩ του 2ο ΕΥΡΩ > ο
 ο· ' η ΛεπτοΜεΡΕι
`Γ7ἶ!Ϊ_β__ 7; [`° ”ζ Σ( `ἶ Ύ [`
 ἔ'ΕΛΛΗ ΣτΑΗτιΔτΑΔΗΜοΣιεγΜΑτΑ εΝΑΝτιοΝ “ΓΗΣ κΑΜηΛΝΛκιΧτγηΔΕιοοοΣΑ
` » Το Πάθη .ων ! ι<<Ειμοι καθαρη σε υοξουν οσο Μουν!» ' Προβηεηει ῆιγοτερη
ι Ι > Ύ - ηρόχειρων - “::°:.τ::::κτεΞ:Ξ;κ έ:τρακτέρΞέρετε αναητυξη φετοε σε 7
τη ο" νω η σου» συ; ι ασ ών... ἑἔἑἔἶἔἶἔἔἩἘἶἔἔἄ ἶἔἔ.ἶἔἶΞ“ὲῳἔἶἔἶἙἔἔἶ Παγκοσμιο 8Π||'|βδΟ
μ μ η
- ί ΣΩΜΑ ι ¦ ι [Ϊ Σελ: θ ΠΒ$,'δηλώνειηγνωστη δημο- στιγμη». ['Σελ.:4 ὶ Σελ·ἐ 12
ι ν ρ η. “ ΣΜΕὴΜρὲφω”ρῳ κι  ” ·  Σ  Σ  Γ ή ή Γ [ή ΚΝΕ “ΩΧ έ
“ _;μ η  η ”ττ.κτ.ντ[email protected]Μγμτ ζ; 
 ΚΟΥΠΟΝΙ ,ο  η Π 
ετ Με
.ἴ7ῖΓῦ Σῦἴή“
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ'ΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛ|ΔΑ 5