Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Ξήλωσαν" και τον διώκτη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τΜ“_ φ 4 =
ΠΡΟ έψφ κονιιοιιι τον τιΛιιι>ιιιιΕι
·ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ξ ΜΕΓΑΛΑ_ΠΛ|ΧΝ|Δ|Α
 ¦ < ηλΝΑοιιΝΑικοΣ-ιτΑοκ
“ ε- -- ΝΛΠ0Λ|-Μ|ΛΛΝ
ο η @Ξ =
_  ι39ΔιιΒ8
||'||'|ΟΔΡΟΜΟΣ 'Τ ΦΑΒΟΡ| ΠΑ ΕΛΛΗΝ|κΕΣ ΚΔ' ΞΕΝΕΣ ΚΟΥΡΣΕΣ
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 - Αριθμός φυλλου 1.822 - Τιμή 1,30 € - νννννν.α-τγμο5.εσΜ
ΣΕ^|ΔΕΣ |'|ΑΝΕΛΛ|·|Ν# εντκιΝι-ιει-ι
Με! το «ΣΥΣΤΗΜΑ Σγι=ιΖΑ» ιεΞοΛοΘι=ιΞγιΞι ΜΒΜ ΜΒΜ: ·Κ0Θ“Ν“το
|·| |'|ΑΝ'|'ΕΛ|Δ|·|
 :έσωσε
ν· Ι Β ν· Ϊ _ . "
- χΑοΗκΕ
Ξ" ωσαν :γ 77 το ΛΑϊκο
και τον διώκτιι Ε· .η
του οργανωμένου εγκλήματοε
τον αξιωματικό μετά την αηομάκρυνση
Σταύρο Σταυρόηουλο με εκατοντά- Σφακιανάκη αηό τη Δίωξη στο Μαξίμου ηου
δες εξιχνιάσεις ανθρωηοκτονιών, Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. ψάχνει αντικαταστάτη
αηαγωγών και υηοθέσεων διαφθο- Πολιτική κατακραυγή κατά του Σγουρίδη, εξετάζει
ράς. Μαφιόζοι είχαν «υηογράψει» του υηουργου Τόσκα και ανασχηματισμό και
συμβόλαιο για να τον σκοτώσουν αμηχανία στην κυβέρνηση με τρομάζει αηό τις
αντί 250.000 € αντιφατικές διαρροές δημοσκοηήοεις
ΣΧΕΔ|ΛΖΠΥΝ ΜΕ|ΩΣΗ ΑΦΟΡΟΛΠΓΗΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΒΜ μια
ΕυΠΟΡΑ |_ΕΛ6[|Ε π
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-0ΛΥΜ|'||Λκ0Σ '|-0 Η ΜΗΝΥΜΑ κ Ρ|Α|(0Υ
«|Δ|Α Γ Α κΑι
ΧΩΡ|Σ ΛΑ" 'ΝΟΥΣ
Μ0|ΡΑ|Α Σ'|'|ΓΜ|·|
|·| ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΜΠΗΚΕ
ΜΕ 'ΜΜΕ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΗ
φ χ ΠΩΣ ΣαοιικΑΝ 0| ΔΥΟ ΜΠΙΕΛΕΣ
ι ( ' ./ οι «ηροφητικές»
γ' ¦ 3 _  κ; ` αναρτήσεις στο ταοσδοσ|(
Μ Μ _ Νά' ` .
Ι Η ΤΡΑΓΩΔ|Α ΤΗΣ οικοΓΕΝΕιΑΣ
Χ Η 'δ Ι
, Μητσοτακη 
, ^6|κη "τἙ“· Μ ' Η 1οο% ΑντοΔιιΜιονι=τι-ιτοε
ηιστη για ηροκριση - ερκε Εγινε σταρ της λαϊκής
Σελ. 20-21 Σελ. τι σκηνής αηό το Υσυ'|'υασ
Π0ΛΩΝ|Λ κΑτιιτοΡογΝ τον ΑΕΧ ΒΑΛΕΣΛ τα τιΡΛκτοΡΑτΩΝ κοΜΜογΝιΣτΩΝ πιο· Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα