Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Κενό" 1,9 δισ. ευρώ στο νέο ασφαλιστικόRecognized text:
Υ? ._ . χ
άιιιιιν.ιδ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ ΙΧ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 61)υ ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20209 - ΤΙΜΗ Ι¦ὅΟ ΕΥΡΩ
ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΙ Η |(ΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΜΕΡ|(ΕΛ
«Μάχη» στη Βρυξέλλε5 για ανοικτά σύνορα
Σχέδιο τριών σημείων για το Προσφυγικό από το Βερολίνο α
Αγκ. Μέρκελ να Παρουσιάζει το
δικό της σχεδιο) σελ. 26 - 27
Μετη Φράση «κάνετε καλη δου
συνεχίστε›. υποδἀθηκε χθες ο
λειά με την προοΦυγική κρίση Ζ. Κ Γιοόνκερ τον Μηνά πρω
θυπουργό. Σήμερα ξεκινά η κρίσιμη Σύνοδος Κ0ρυΦής. με την
Εισπράχθηκαν 436 δισ. το 2015
Οι μισθωτοί σὡΖοον
τα έσοδα του
προϋπολογισμού
Ο Αύξηση 11% στις εισπράξεις από
τη Φοροι] ον|α μισθών και συντάξεων
Ο Η ειιιβ0λη νέων Φόρων Φέρ νει όλο
και λιγότερα έσοδα › σελ. 5
ΚΑΘΕ “Μισο Η
ΔΩΡΕΑΝ Με τι-ιΝ
τΖΑ Ι
κι-ι ›ἐ
Το Σάββατο
Η θεία Κωμωδία
ΤΟΜΟΣ Β,
Επιπλεον Πόρους χρηματοδότησης αναζητά η κυβέρνηση
«Κενό» 1,9 δισ. ευ ρω,
στο νεο ασφαλιστικό
Ο Εως 1 δισ. η «τρύπα» κατά
τη μεταβατική Περίοδο εφαρμονής των νέων εισφορών
Ο Επιπλέον 900 εκατ. πρέπει
να βρεθούν από την αναδιάρθρωση των επιδομάτων
Ο Υπαρκτός ο κίνδυνος μείωσης των εσόδων ακόμη και
με περικοπές στις συντάξεις
Συμπλφωμαηκούς Πόρους που φθάνουν το 1,9 δισ. αναζητά η κυβέρνηση,
για να καλύψειτη Χρηματοδότηση των
συντάξεων στη μεταβατική περίοδο
εφαρμογής των εισφορών. Κενό προκύπτει και απάτη μνημονιακη υποφέωση αναδιάρθρωσης του συστηματος
τωνηρονοιακῶν επιδομάτων.Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, σε κάθε
περίπτωση θα υπάρξει πρόβλεψη για
νεους πόρους στο ασφαλιστικό, ως αντίβαρο στις εκπτώσεις και άλλες
παραΧωρησεις που γίνονταισεδιάφορες κοινωνικές ομάδες > σελ. 4
Οροι και προϋποθέσεις για τις άδειες λειτουργίας
Σε εταιρειες διαχειρισης
τα «κοκκινα» δανεια
Ο Σε διαβούλευση με τις τράπεζες
η Πράξη του διοικητή της ΤτΕ
Ο Υπό αυστηρη εποπτεία οι μέτοχοι
των εταιρειών διαχεηοισης δα νε|ων
Ο Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο σου
απαιτειται Φθάνει τα 100000 ευρω
Το σκεδιο για τον τρόπο ίδρυσης, λειτουργίας και
εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης των «κόκκι- 
νων» δανείων παρουσιάζει η «Ημερησία».
Β|οοιηΙτει·α: Προσοχή
στις τράπεζες
Ο ι: Στα0άισκ: Ειναι σε εξελιξη οι διαφαν
ιιατεόσεις για τα «κάι«ινα» δάνεια > σελ. 3 
 τα, «κόκκινα» δάνεια
 '- η Τ28ΜΜ'
ἑἴ““;Σιινδεόμεναμεπράτηκαωικία
 7ι]λ4Οδιο.ειηιιίι
  Με.
' -   Τα Η Μ δάνεια άνω του 1 εκατ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ι
Μακελειό στην Αγκυρα με τουλάχιστον 28 νεκρούς > σελ. 30
ΚΕΡΔΗ 253% ΣΤΟ ΧΑ.
ΑγγΖει τις
500 μονάδες
πάλι ο Δείκτης
Ο Μικρός ο τζάκια μόλις στα
538 εκατ.Ι με μόνο τέσσερις μετοχές του Π5£25
να κλεινουν με ζημιες
Ο Με άνοδο έκλεισαν και τα
φημαηστηρια σε ΜΜΜ
και Αμερικη > σελ. 9
ΤΟΝ ΙΛΝΟΥΛΡΙΟ
Αρνητικός
πληθωρισμός
για 350 μήνα
Ο Μειωση 0,796, σε σχέση με
τον αντίστοιχο μηνα πέρσι,
ιωτανράΦει η Στατιστικη
Ο Μωνα τιμές σειιεφέΜια. ειδη ένδυσης. Αυξη0ηΜν όπως σε τρόφιμα εισιτηρια και νοσηλια› σελ. 6