Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Τι'¦'¦'$¦¦¦¦=Ξ¦ἔΜ Με του" των
Μ·'·ΜΜ“·  αιιόι|ιεΠ9:ΒωοΠιν'|ΠΙΜ
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 32 Ι
ιι ΜΜΜ” " «Β""'"'Μ"»
ι ιι·····ι·ιΜ Μπουτικ ΜΒΝΕ
ΓραφειοΣΠΥΡ0Σ  Σελ.Ζ  
ΜΥ σπορ ο Νε0Σ_ΑΜεΡικΛΝσΣ
ΠεμΠτιι "8 Φεβρουοριου 2ΟΙθ / Φωλλο ΊΊΟθ (2309) / € "30      Γ ·' '
Αθ Η Ϊ! ΚΗ
Ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ έχει το ρετιορτόζ
και αναλυει τΟΟ3 λόγου5, για του8 οσοιου8
οι ΜΠΑΡΟΧΑ και ΖΟΥΚΟΥΑ|Ν| ειναι τα
φαβορί έναντι των Ανέστη και Γιόχανσον
'Ολοι «βλέιιουν» Τζιμιιοόρ μετό το τετ α τετ σου είχε με τον Ουρουγουανό τεχνικό την Δευτέρα,
αλλα ο ΠΕΚΧΑΡΤ «Παίζει» Πολυ δυνατα για να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα
·- Τ! 'Ο
Μ; Τ 
Μ  το·
. .. Ι Γ
` ι Ἡ
' . Ἡ' `
Πογέτ σε ΜΠακόκη:
ΜΠΑΝΤΑ!" "Β Εοοῳιιιιιό! «σου ειναι  “
[ε “ 
. , κ
Ι ν ΔΜΜ Η
ι :  Φ /
ΣΤΟ ΔιιιΣτεγτο ΚΡΑΞ|ΜΟ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΣ ΧΑ^Κ|Δ|ΚΗΣρΣ$ΟΝ.«ΕΚ^ΕΚΤΟ» ΠΡΟΕΔΡΟ 'ι  
ΤΗΣ ΣΗΜΕΡ|ΝΗΣ ΕΠΟ, ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑ' ΠΕΡ|ΤΡΑΝΑ, ΠΟΣΟ ΕΤΟ|ΜΟΡΡΟΠΟ Ε'ΝΑ| ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ δ