Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
~ Γραφει
ο απεσταῆμένος
του ~“ΦΩΤ0£·
στις Βρυεέήήες
ΑΛΕΞΗΣ
ΜΑΒΙΛΗ:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/υτής: ο. ΝικοΠα'ίδπς
Διευθυντής Συνταξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ -' Ο 30 €)
ΠΕΜΠΤΗ 18 οΕΒΡ0ΥΑΡ|οΥ 20% Ο Α.Φ._45888 3 . . '
ο “ΜΜΜ Μή»
τον ήοΜπει·τοι
0 ισπανός
γκοήκίπερ είχε
περίοπτή θέσή
στα χθεσινό ρεπορ. τόζ των βερνικών
ΜΜΕ. καθώς στις Βρυ- `
εέήήες δεν έχουν ξειχόσει τή σπουδαία
εμφανισή του στο
0-3 τον χειμώνα
του 2043 κόντρα
ο τ αν ο ῇ Η · Μιιιιεοι·ε·ιττ ιστή μεήγικιί|εώπμερίδα “Ποτ
ι > ι ΜουΠεΜοα·ι: ωστε δεν με ήιστεψαν στήν Αντερ- . να `
μ Π 'α ΚΟ ήεχτ ο ο. τι όμως δεν σε σκοτώνει σε κανει πιο δυνατό 
ο :τον 0πυμιιιακό με πιστευουν και στις δυσκοήες
στιγμές με προστατεύουν ο παίζω σε μεγόΑο συήήογο»
έ Με·νευετωωωΜι Αν ως;
Μωρή ΜΜΜ καρτών. ο ·Νοήευν6τ “
 ός.  
Η κορυφαία τής ι
χθεσινής νίκής του 
σήυμπιακσυ Ρομπέ- ι · ^
ρτα Μπιανκόνι
'Ηρεμή π πτήσή ο
Λίγες αναταρόΕεις είχε πανω
από τπν Κροατία. απο σε γενικές
γραμμές οι παίκτες δεν κατόπαθαν
πόσο γρήγορα πέρασε το τρίωρο
από το αεπευθέριος Βενιζέπος·
έως τις ΒρυΕέήπες ο
οι γυναίκες του οπυμπιακου έκαναν
το πρώτο ρήμα για πρόκρισή στο
Φαιναπ Φορ τής ευρωπίγκας
περίπου 4.200
0πυμπιακοί θα
δώσουν απόψε
το απορώ"
 ροη-4.38. τη '.
ο οι απιπότοιΚΑΜΠ|Αὶ0 και ΣΕΜΠΑ. το βραδυ
που περίμενε εδώ και πέντε μήνες
ο Ντ0νΡΜΑ2. ή νυχτα του 0-8 που έσωσε
τον Μίτσεπ. ο αναβρασμός που επικρατεί
στήν Άντερπεχτ. οι απορίες των Βέήγων
δήμοσιογρόΦων για τπν αποχώρήσή του
οιήιιήοτκΑ:οή. το γήπεδο-ΜΜΜ που θα
ΦιΠοΕενήσει τους αερυθρόήευκους·. ή έντονή
παρουσία του στρατού στις ΒρυΞεήήες υπό
τον Φόρο τρομοκρατικών επιθέσεων και
ποήήό ακόμα από το ταξίδι` του
0ήυμπιακου στή Μαγική
πρωτευουσα
Ο ΣΕΛΙΔΑ 4
 ζ στην.” " “ '
ανέμενε" Η·
και ο ΜήήιΑτιιτ Νοιώθω κονστόντ τοπ" των ο ετήσιόθεσή“
. Ντα του τεχνικοό τιμ τής,Αντερήεχτο;`αριστερός εετρεμΆττεή
ν Κ°¦ῖΑ: ' ` .μήσΝιὲκ που Ξεπέρασε τον μυϊκό τραυματισμό του, δ ν
ι ι και αγώνες του Με ` “ ή -· “ ή  . · ν >
ι ή - μπιονς Λιγκ μας έχουν ω,
ι ¦ .  δώσει°Ἑυτοπεποἑΐσή προαπ··ΜΑ ττις.ε.0ομ.α. Με
σε ι Μ ΝΝ" εν 8' Με ειοεήι ερωτα Νεκρό .
νἔ=====:ἔ μἰΧἔ=ἔ: "'°"°9“° Μ" ° "ΝΝ" ΑποχώρΜε  τήταπαυινής ι
των δυσκοήο αντί- ν" δω"°"εἘ° "ον" από τή χθεπαήο και το αποδει- Κόπα' "Μ ^"εΡΜἴ' σιγή προπόκνυουν τα αποτεπέ- ι Ο Δεν θα "ω ΜΒΜ "Μ" νήσή με ενο- η
σματα των εέήγων ο Ϊ. "Μ" ν" Ἡ" "ΜΚ" Μήδεια θα ε 8οήθαυ ους
που θα ακοήουθήσουμε  α γ6μ¦°Μ¦ηέτ 
ο είναι θέμα του προπονπτή ο Γνωρίζουμε
πόντως ότι έχει
ταχυτατους ποδο
οφαιριστές
δοκιμασει αήμερα το πόδι
του και αν δεν
τα καταφέρει.
τότε θα επιστρατευτεί
“Μου- 
Γνωρίζω ποπό καπό . γ.
ποιοι είναι οι τζουρι- Ξ
τσιτς και ΝτεΦουρ ο Μ
Πρόκειται για Με ι ¦
ποιοτικούς ποδο- Ϊ '
σφαιριοτές· 1
ο ΝΤ0ΡΣΕΪ "ΗΝ
μπαμπα ο οι Καταπανοί
ι . _  ασχοήήθμκαν...“μισή μέρα η
' ὶ ο ωραια. με τον Αμερικανό. ·τα έσκα-  .ονόματι : .
ι _ χθες στο' σαν· στή ταήατό και “ .διαφορα Μπρικ.,
7 κανατε” ι Ξαναπήραν τον δυναμικό ο Σ '
σέντερ. όπως και πριν
από δυο χρόνια
.9771108 852143 08 '
'οσο περνανε οι μέρες ο παπανικοπόου
δουήεόει πιο ανετα. μπαίνει για τα καπό
στις... ιστορίες τής ομαδας και ο ΣΦαιρό' πουήος θα έχει απτο ένα δυνατό όππο για
τις δυσκοήες βραδιές στήν Ευρωπίγκα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα