Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΟΟΝ" ΚΥ"ΕΜΟΤΧΟΣ ΜΝΑΣ ΤΜ ΤΡΙΤΟ ΣΕ” ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ" ΟΔΙΕ' Μ ΤΜ ΤΟΟΤΟΜ[ 'ΜΟΒ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ|ΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
'"/”雦
'τί'.'ἴΜ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡ·ΟΥ 2576 ΔΡ 'ΥΜ0Υ 2662 ΠΜ" ΤΗΝ:
ΟΝΟΠΟΣΤΟΥΜΝΟΥΜΜΠ|ΜΜΜΜ'Μ
Μ'ΕΠΟΟΜΜ-ΜΜΜΜΜΕ.Μ
· ΣΚΟΡ: κ
ΟΜΜΜΟΝΜΜΜ - “
ΜΟΜΝΜΤΡΜΜΜΜΜ Γ
ΜΜΜ'ΜΤΟΜΜΜ
π Μ Η" Με” `
ΕΝΤΟΣΔΜΝΜΤΤΜΣ ΚΑΙ ΚΟΥΖΜΤΣ. ΜΕΣΑ Ο ΠΙΣ" .- ή 3'
¦ Ξ· τ
ΕΡΕΥΝΑ ΞΕΝΠΡΟΣΠΛ1ετ
ΤΟ ΤΑΥΡΟΣΥῖΤΝΝΑ ΠΟΥ «ΜΟΥΖΗ»
ΠΑ ΔΥΟ ΜΟΟΟΛΕΣ ΣΕ ΝΤΕΡΜΠΙ η Π.
ΜΕΤΑ ΑΠΟ Ο ΧΡΟΝ|Α  : ί
η Τ ί ,- / Ρ
Οι ΤΟ ααοΟ·λες τοα ΠαναΟαναῖκοΟ
έναντι β του ΟΣΦΠ ατα μεταξύ τους
ματς τα τελευταία 2Ο χρονια δείχνουν ' ›
πώς πραγματικα δουλεύει δ Ι `
το... ααοακοατος! :
ΠΑΡΑ ΤΗΝ Τ"ΝΡΑ ΠΑ ΤΟΝ ΑΟΟΝΑΕΙῖΝΟ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΤΡΟΝΝΤΟ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΑ ΤΕΝ|ΣΕ| ΞΑΝΑ
ΤΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΟΛΟΝ
//Ι '
/ η! .
/ Ιβ'
Π   Μ
ΝΕΡΌ ϊ ο = · ' ΜΜΕ' ΜΑΠΑ Η" 'ΤΡΟ"ΟΝΝ;Ε|Σ ΚΑΝΟ ΣτφΑποΜ ΤΟΝ ΔΟΝ|ΜΑΣΕ ΧἔΣ  ΣΤΟΝ ΜΜΜ-Μ
νν ῦ Ο] '”
Δ Ρ Λ Η ο Τ
“ΣΕῦτΞΛ·ῖῇῖκαΜΑΣτῖΣἩαΡΛΜΜοεχτνΜὴ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα