Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΑΖΙ Με Το" “Μ ΧΩΡΙΣ... ΑΝΑΣΑ!
· ο ολαμοιοκός ΜΜΜ
ΜΜαἔ:ω. ΜΜΜ 4 ΝΒ
τα Τρία Ξ
· Αναμονή για το νέο σέντερ
πιο Απο 300 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΡΕ ΣιοΙχιιΜΑιοΣ ΑΞΙοΛοι·ογιι οΜ Μ ΜΑΤΣ -7ωςκ;ΡἔἩἔἑ¦ 8!
ΒΑΣΙΛΗΣ
|(ΔΡΔΠΙΔ/ΧΗΣ'
Χ ΜΜΜ οι ωωω ωωω #
ΑΡ. ΦΥΛ. 5371 ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Τα όνειρα του Ολυμπιακού γι .
διακριση στις ευρωπαϊκές
δισρ ανώσεις δεν τίθενται
σε... ιαιιραγ ιατευση. |(αιοι - ι ^:Ἡἔἰ-ὲ“$
· ' ΜΜΜ/Ν" ιι η", ”ρ ·
ιιαιι<τες του ἴλβα θα ειιιδιω- .__:ὴ-.ν- τ:ο:σο¦
ξουν αιιόψε, απεναντι στην
ντερλεχτ, το αιιοτελεσμα
Που θα τους βαλ ισε τροχια ΑΠΟΣΤ0Λ 'ψηςχ!9# 16 ομαδες Ν. ΓΥΡΝ 7 '  ~ .
του ιου σπα ι: . ι   · ο η
ρ  β. ΠΕ , ._
ΑΚΟΜΑ κΔΠΝιΖεΤε:κΑκΠΣι
Η Με ολυμπιακός και Λ
ο θα έλης Μαρινακης Σε 3
ομνεχι ουν να μαλαιιτοιιν τη
οιτιαη_για 160 αποριες
οικογενειες. στο προγραμμα
που επι ελειται η
Κοινῳὅελήῆ Δημοτική
Επιχειρηοη
αραιά!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα