Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- - - - - - - - - - - -Κιικλοφορέί και στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
  .....  ........  Τύπος Χαλκιδικής
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4947 ΜΕΛΟΣ τι-ιΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΑΘΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το <<αθωνικό
καλοκαιρι»
κατακτόι (και)
τη Ρώμη! 99
<<Σε σωστό δρόμο η όλων»
--- Μοσκοβισἰι
Θέλουμε
συμφωνια τιριν
το Πασχα (ισως
Το ορθόδοξο) 94
Στις 2.080 οι αιτησεις
σχολεἰων ατιό όλη
τη χώρα για συμμέτοχη
στο πρόγραμμα <<Δια·τροφὴ»
Ο Τοἰχος Της
καλοσύνης>> Τομ
30ο Δημοτικού
Ακόμα ένα βημα Προσέγγισης
. . Με ω θν σι ό·τ ·τα ΗΠΑ-Κοὑβα¦Σαμφωνια
Σχολειο" Νεων α"ἔ καἙκἰν= σε" =ωδ|ὁ για την αποκατασταση
' ' ' · ' δ
Μ°“δ°ν'ων 99 1Φ_ΥΞΕΦ53Υ_Χ9Ρ3Σ._  ἔΐἔ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα