Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σοκ από τρόικα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τῇ Γ;
  Απο ΤΗΝ κΛΛΛΜΛαΑ  `  ἑτ9!γΝΜκΕω ΝΒΑ. ·
Ο' ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΛΝΕ|ΣΤΩΝ ΚΔ' ΤΑ ΑΔΕ|Λ ΤΑΜΕ|Λ ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ
Σοκ από τρό·κα
κΑ|ΜΑκΩΤΕΣ ΑΜΕΣΟ ΨΑΑ|Δ|
ΣΤΟ ΜΕΡ|ΣΜΑ
ΕΟΝ|Κ|·|
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ|ΩΣΕ|Σ
ΣΤΑ 250 €
ΜΕ ΕΩΣ 20%
Ε¦ΣοΔΗΜΑΤ¦κΑ ΣΤ|Σ ΣΥΝΤΑΞ|0ΥΧΩΝ
κΡπΗΡ|Α ΕΠ|κογΡ|κΕΣ Δ|-|Μ0Σ|0Υ
Ο' ΑΝΑΤΡΟ|'|ΕΣ ΣΤΟ ΑΣΟΑΛ|ΣΤ||(Ο ΚΔ' Ο' «Δ|ΟΡΟΩΣΕ|Σ» Γ|Λ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
ο    Ε||-|Ε ΠΩΣ Ο ΤΣ||-|ΡΑΣ <<|'|ΑΡΑ|'|ΑΑΝ|·|ΣΕ ΤΙΜΜ
“ 17/ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ» ΧΑ' ΜΕΤΑ ΠΔΡΔΠΗΘΗκΕ
ΕΛΜΕΤ
ι:Ε.Μω¦ |Ε7“ΞΕἔΡἩ=7 '
Μακεῆε·ό ὅ=“μ"|;“
στην Αγκυρα Η
με στόχο καε·συυν
στρατιώτες Τα σ"νθρα"
ΣΕω ΒΤ
ΞΕΜΕ|ΝΑΝ κΑ| Α|'|Ο ΣΥΡ|ΓΓΕΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣ|Α ΝΟΣΟΚΟΜΕ|Α 15
ΣΕΑ|ΔΑ
Γ|ΣΜΕΝ|·|
 Μ ΟΠΠ η Περ|ουσία μου
  είνα' φοροῆογημένη
Τ ω “Μ ΕΜΗ!
“Ἑ|·|ΛΩΣΑΝ" ΤΟΝ
ΣΦΑκ|ΑΝΑκΗ
ΑΠΟ ΤΗ Δ|ΩΞ|·|
ΗΛΕκΤΡοΝΜογ
ΕΓΚΑΗΜΑΤΟΣ!
Παω Δω
ΕΞΩ ΜΜΜ  
Σόῆος αΠό τη ρατσ|στ|κἡ
ατακα του ΛαζόΠουῆου
Ρ Σω., ΚΠΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα