Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η ΜΜΜ ως ΔΕ'.
ΜΜΜ. πιο
κι" ΜΜΜΜππ 
ΓράφειοΠΑΝΟΣΛΟΥΠΟΣ “  Ο
 “ ῦ "Ο
Μ... ΜΜΜ ΜΜΜ - Ι
“ΜΜΜΜΜΜ ΜΜΜ(
Γραφειο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 9
1Μ“Π Ξ  Η
έ Χεχε' μία αΠό.τι5 Μο
ἔςσκΔηροΠυρηνικἑ5» Ενώσει5
ΤετορΥΠ "7 ΦεΒρουορ|ου 20" Θ / Φυλλο "ΤΟΟ (2308) / Ξ Ίβο
:το ΜΜΜ ΜΜΜ ο ΜΜνεΜπΜΜς
ΟΡ|ΣΤΗ|(Ε ΕΠ'ΠΡΟΣθΕΤΟΣ ΤΟΥ Σ|ΔΗΡΟΠΟΥΑΟΥ Γ|Α ΤΟ ΑΥΡ|ΑΝΟ ΣΕΝΤ ΕΤ|ΕΝ-ΒΑΣ|ΑΕ|Α
Ο Δ|ΑΒΑΣΤ Ε ΣΤΟ «ΟΡ8» ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΤΣΑΤΑΑΗ: ΚΩΜΩΔ|Α ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΑΟ|'|Α ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡ|(Ο,
ΓΕΛΑΕ' ΚΑ| ΤΟ ΠΑΡΔΑΑΟ ΚΑΤΣ||(| ΜΕ Τ|Σ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕ|Σ ΚΑ| Τ|Σ Δ|ΑΡΡΟΕΣ, ΠΑ ΝΑ ΜΠΕ', ΣΩΝΕ|
ΚΑ| ΚΑΛΑ, ΣΤΟ «ΨΥ|'Ε'Ο» ΕΠΕ|ΔΗ... ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΠΑ|ΞΕ| 50-50 ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠ|
ΠΕΚΧΑΡΤ 'Η ΤΖ|ΜΠΟΥΡ; · ΑΝΕΣΤΗΣ |Η ΜΠΑΡΟΧΑ;
· Ο ΓΡ|ΦΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑ|Α ΓΡΑΜΜΗ
ΑΝΑΛΥΤ||(Ο ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ|ΟΑΑΝΤΑ ΖΥ|(Α
ο Των Γκριν Ξ· .
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑ ΝΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΑΑ|Ο,
ΝΑ ΠΑΡΕ' ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»
ΑΠΟ |ΤΑΑ|Α ΧΑ' ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕ'
ΝΑ ΠΑ|ΞΕ' ΑΥΡ'Ο ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ