Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Οι Γερμανοί διαγράφουν ελληνικά νησιά από το χάρτη!!!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Υ  Ι ΑΜΒΡ°Σ|°Σ' Σάλος Μ Θεολογική
ΕΛ Θ - ΣΧ9λή Του ΑοιοΤοΤε_ "Η λειου για εικονα Που
με:Τακίνή Θη κε!
ΤΤ ΦΕΒΡογΛΡ|ον ΑΡχ|ΣΕ Λ|'|° '|'|·| ΣΗΜΑ 23
2ο ο ¦ .._
_ θ Μ°Ν||(|·|"¦· Χ ”· :ω
380 ΕΤοΣ Β ¦ ;
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ,Ἡ __ “· . · .. - ί· ”
(10502) 3902 ο'  “ ` . · ·
Τ|ΜΗ Τ ΕΥΡΩ ¦ ¦ __ ›_ “ . '· - ί
ν = 1 ί' ' Η . 
ή _ .· η· _ η η 'Ά. ὰ
ί κ ρ - Ί ' ι | _`
ΜΗΝ" ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΜΜ" των
'έ ' ο . = ¦έ/ζ,"“!ῖΠέΪ 
.  . ' ι Η Ι ί ί" Δ “ΜΜΜ ΕΝυΜΜοΗΜΜ
. ί' Η Ν ί ΚΞ/ . . ή _ .
 μ Μ .
κ τ Τ . ν ς αδ
~' κ η ί κ ί Υ /
~Ξ Μ Μ η ί  κ
ν .κ ν Η η ο ί
Χ η Χ". Χ
Χ η 1 Τ
/ / /
· "' Ι δ α
η . Μι. ¦ γ
· ' / η ξ
Ι | |·¦.
. | ,
Το ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΝΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΣ!!!
Ο' ΓΕΡΜΛΝ0|
Ο χαρΤης νΤοκουμένΤο
Της "ΝΤό·Τσε Μπανκ"
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-7,72,2Τ27
Τα δίνουν στην Τουρκία υπό Την... αιγίδα
Του ΝΑΤΟ, αλλα ο Πούτιν παραμονευεί!