Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Ξέσπασμα στο Χ.Α.Recognized text:
Μισαχ» νννννν.ιιιιει|ι5ιααί
|(ΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΡΙΤΗ Η) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 600 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20207 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΟ
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Ο ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ
Κρίσιμη Σύνοδοε Κορυφἡ5
για το Προσφυγι κό
ΣΤΟΧΟΣ, ΝΑ ΚΛΗΣΗ ΑΜΕΣΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αγώναε δρόμου για την
επιστροφη του κουαρτέτου
«Μαχη›,προκειμένουνααποΦεα νοδο Κορωής. Σημαντικές συνα- ΔηΜ¦αΜωκωω τωπα κυβέρνησης και δανειστών.
χθεί το κλείσιμο των συνόρων. θα ντήαεις με Γιούνκερ. Μέσω και κινα» δανεια και αποκρατικοποιἡ- Την επόμενη εβδομαδαηεπισφοδώσει ο πρωθυπουργός στη Σύ- Νταβούτογλου › σελ. 25 . Ι. σεις είναι τα τεσσερα ανοικτα με- ση του κουαρτέτου› σελ. 5
Στοιχεία Ιανουαρίου Αλμα 24,75% για τον δείκτη των τραπεζικών μετοχών
Μείωση δαιτανὡν
και ΠΔΕ εφεραν  Χ·Α·
Πρωτογενες Οι ιρει5 λόγοι που οδήγησαν σε ανοδο ΖΔΟ%
τιλεύνασμα 1,2 δισ.
Ο Οι δηλώσεις Ντρύνια, η με, ο Ι ν 0 ΜΝ· Ο'
Ο Τα καθαρά έσοδα του κρατικου γω συμΠιεσΠ ῖων Πμων και Δ ο · 69 ΜΒ .Φ Ἑ|ΡΜς
προυπολονισμου αυξηθηκαν κατά το Μάο] Η) 8Π0Π θ . ν (πα Π ΜΜΜ τι· ς στις μετσβ0λη στις
1α4% και ανηλθαν στα 4.219 εκατ. . ι , 80800, Μ 29.94
Παραγωγα εφεραν το ραλι Μ7
Ο Η αυξηση οφείλεται κυρίως στα έσοδα , . ,
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδυ- ° ΟΙ ϊραΠεΖ1Κ8ς μαφία: "Πε”
σεων κατά 565 εκατ και στη μείωση δωσαν δΠΥα|ΠΚἀ Κω Κάλυτων δαπανών κατά 483 εκατ > σελ. 4 ψαν μερος των αιιωλειών
των Προηγούμενων ημερών “1 αΜ “ο  .. 4
Ι Ι Ο Θετικό κλίμα και στην Βυρώηη να η) έα τι. αλ η τη να .ειναι
Συστημα «Εργανη» “Με
«ΧἀθΠΚ(1ν» Πρώτες ρωγμές στο μέτωπο των κινητοποιήσεων ΜΕΤΑ Το ΜΜΜ
 θἑΟ£1ς  Αλλάζει
ατιασΧολησης το τοπίο
Ο Τον Ιανουάριο εγιναν 11Ω490  στο λιανικό
π οσλ εις και 120.444 απολύσεις Ι
ρ ω εμποριο
Με αρνητικό Πρόστιμο στο ισοζύγιο της μιώωτἡς Ο Συνάντηση με τον πρωθυπουρνά ·
εργασίας ξεκίνησε το 2018. Ωστόσο, και στο σύνο- και διάλογο από μηδενική βάση . ζ::" κἘΡ
λοτων ” εων όνοτο 46,7% ήταν ' η τ · ρω
ΜΜἩἔΜμ“μΜ> σελ. 4 “Μ ζητω' ω εκ“ρύ°ω“°| Των φαω" με τον ΣκλαβΜπι
Ο Αδυνατο το ραντεβου με τον Ο Αναμένονται κινησεις
Αλ. Τσίπρα. πριν απο την Παρασκευη Μ ΑΒ Β“°ΜωΜ
ΜΤΒ!) και ΜΜΜ
Τρ0Πεζο της ¦ Τιςηροτασειςτουςγτατοασφαλιστικοτωναγρατων | ιό» Παίρνω 0Μ°γωνΡ
κατεθεσαν οι εκτιροσωτιοι ΠεριΠου 80 μηλοκων,
Μ | | 5 ι ιιροκαλώντας την αντίδραση συναδέλφων τους. σως στο ΜΜκ6 εμ“ορ|ο φο , Ο Φίμων. μετά το σούπερ δεσ'
Μαρινόπουλου με Σκλαβαιίτη.
το 2015 στις τιμές
των κατοικιών
Ο Στην Αθηνα η αξία των διαμερισμάτων υποχώρησε περσι κατά 5.3%
. Στο τραπέζι. τώρα, τσαμπα.. ...τα
νται στον ανταγωνισμό και
Ι Ι στις κινήσεις που προτίθενται
μειώσεις εισΦορων ..ε.....ω..Μ..
ως» στο λιανεμπόριο. Κυρί· Σχεδιο για χαμηλότερα ασφάλιστρα ως η «ΑΒ Βασιλόπουλος».
και μεναλυτερη περίοδο προσφμονης η ΜΜΟ “ωσ·ὁζε! Καθαρές
πωλήσεις 2 δισ. ευρώ Πησίως
ΒελΜτικέςρυθμἱοετςεηεξεργόζετατηψνηω Κω Μαίζε' να εξ°Υ0Ρἀζε'
Μεταξύ των «διορθώσεων» είναι και η διατήρηση τοπικές αλυσίδες > σελ· 9
της αυτοτέλειας του ΟΓΑ› σελ. 6 - 7
Συνεχίστηκε και το 2015 η Με» στις τιμές των
ακινητων. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στις
μεγαλες ειταρκιακές πόλεις και στη θεσσαλονίκη,
καθώς και στα νεόδμητο διαμερίσματα > σελ. 7