Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΞΛ|ΡΠ|ΚΠΣ ΚΔ' ΕΝΒΠΥΣ|ΑΣΜΕΝ0Σ
ξ.   Ο". Ψ οΜΛἐκΕΖχεΜΣΜε" ΜΜΜ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΝΗΚΕ' ΣΤΟ ΑΑΟ ΤΟΥ > 
" Ρ η.ΑΜΙ λ 1* 22
η ΜΜΕ; Η· 3' Ἡ ΠΠ Η'.ἐΘΜ.ἑ(ΠΜ των· Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ2660 ΠΜ. 3.50(
ΜΒΜ ΣΤΗ" ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ ΒΑ ΕΧΕ' ΜΜΜ
_”4"Ἡ / Α `Μ'
ΦΗΜΗ' Ο ΑΡΓΕΝΤ|Ν0Σ '|Α|ΚΤΛΡΛΣ
ΚΔ' Ο ΠΡΑΜΑΤΣ0"| ΤΠ ΣΚΕΦΤΠΛ| Ο .
ΝΑ Το" ΕΧΕ' ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑ
Το ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΩΝ "ΜΚ
ΜΝΗΜΗΣ ΑΜ ΕΜ ΚΔ' ΠΠ επ 0 ΜΝ
ΠΩ”... γώ" Μ ΜΚΑ και Εξω ο Μπα
άσος Μ δΜκ: στη καει Με!”
κ! Με “ΜΒΜ 
ΜΜΕ :ΜΜΜ Με
¦ | Η ΜπΜκηΕπ¦¦ο 0Μ“ΜπΑΜΝΜε87-Μ
. _ “

Τελευταία νέα από την εφημερίδα