Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ «Π»
'·χ·“ῖ Ύπ^ = '
η η _ γ _ Σ Ϊ η' _τ η _  η 7  στωχ|ἡμ“ῖ°ς
Μ Ω ΑΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ  Παναγιῳτης
ΜΙΧ"ΜΜ ΜΜΜ ΜΑΜ ΜΑΤΣ ' Οικονομου
· ¦ Ι
ρ ) # ς _ β δ ρ - - 7 Ν 
ωω%ωωωω· ΜΜΜ· ·· _| |` 2 ^ΥΪεΒλεΧΪ
ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ῖωΡα· :5
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
- = ' ὁ Π 'ΡΣΗ
*Ρ ΣΤο·<ΛΛΜΠ “ω ΔΣΕ...5ΛΕΠΤΑ!
των 100 _ η ή ·- Δ 7 ' Υ
. . . Π 0 @λυμπκ1κὸς επικράτησε στο 7
~ Λου ε71-55χ σε ε ί
συμμετοχων Ό 34· 8 Ρ "έ Μη σ ρ
' Ρ ' Μ' ' πο τοπ
και Ο Τσορ·! ' εἶπε!» ὅΡΧρονοΡο
ζ ¦ Υ _ . ω·κο οι
 σμἑἐ%βἔ!ν8 · < -. : ΠΠΠΜοΜω (121). “ 8 Υ
Α.ι 5
Μ(ιντΖ
(10 (ισ%ς '
κι" ”Οντ .< 
(~ὶ/5τΟ·* Ξ
ΣΕΛ.Β 
Μ ' “ιἶ “'
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΜΕ ” Ϊ
ή ΉΈῖ]ΩΜΔΠΞΜἩ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα