Πρωτοσέλιδο Έθνος: Η νέα πρόταση προς τους αγρότες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΡΑ

τριτη
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

1€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10295

1€

www.ethnos.gr

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

Τα κριτήρια για απασχόληση
15.000 νέων με το νέο Voucher

AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 945

e π a γ γ ε λ μ ατ ικ ε

σ

ευκ αιριεσ

• ΤΡΙΤΗ 16
ΦεβΡΟΥαΡΙΟΥ 2016

ΣΤΗ ΔΕΗ

485 εποχικοί
σε Κοζάνη
και Φλώρινα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

18.500 άνεργοι
για οκτώ μήνες

ΣΤΙΣ ΜΕΘ

Προσλήψεις
500 γιατρών
και νοσηλευτών

σε 49 δήμους

• Σελ. 7

• Σελ. 7

• Σελ. 6

εωσ 200.000 ευρω σε

ΞεΝΟΔΟΧεΙΑ, Νεεσ, ΜΙΚρεσ
ΚΑΙ

Πριμ σε ανέργους και επι
χει
από 4 προγράμματα του ρήσεις
ΕΣΠΑ

Επιδοτήσεις από 40% έως
και 100% για επενδυτικ
ά
σχέδια σε τουλάχιστον
2.069
επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες
φέρνουν οι τέσσερις πρώτες
δράσεις του νέου ΕΣΠΑ

ΠΟΛυ ΜΙΚρεσ εΤΑΙρεΙ
εσ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ

+

Αναλυτικός
οδηγός για
τα ΤΕΣΣΕΡΑ
προγράμματα
του ΕΣΠΑ
»15-18, 31-34

ΤΟ ΝΕΟ VOUCHER

Η

επιχορήγηση φτάνει
ακόμη
και στις 200.000 ευρώ
στις επιχειρήσεις που δραστηριοπ
οιούνται στους οκτώ τομείς
προτεραιότητας του Επιχειρησια
κού Προγράμματος, ενώ για πρόσληψη
επιπλέον
προσωπικού υπάρχει
προσαύξηση
της επιδότησης.

Υπενθυμίζεται πως οι
προθεσμίες για
όλα τα προγράμματα
θα τρέξουν μέσα στον Απρίλιο και
τον Μάιο.
Οι νέες δράσεις αφορούν:
 Ενίσχυση της αυτοαπασχό
λησης
πτυχιούχων Τριτοβάθμια
ς Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού
32,5 εκατομμυρίων ευρώ.
 Νεοφυής επιχειρηματ
ικότητα,
πολογισμού 72 εκατομμυρίω προϋν ευρώ.
 Αναβάθμιση πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων για
την ανάπτυξη των ικανοτήτων
τους στις νέες
αγορές, προϋπολογισμού
78 εκατομμυρίων ευρώ.
 Ενίσχυση τουριστικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για
τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των υπηρεσιών
τους, προϋπολογισμού 70 εκατομμυρί
ων ευρώ.
• Ρεπορτάζ σελ. 2-5

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ
ΚΡΟΥΣΜΑ

Οι σεκιούριτι
φεύγουν, η
ΕΛ.ΑΣ. έρχεται
σε Μετρό-ΗΣΑΠ

Ηπρος
ΝΕΑτους
ΠΡΟΤΑΣΗ
αγρότες
Τ

η δυνατότητα να καθορίζουν το ύψος των κύριων
συντάξεών τους ανάλογα με τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες προβλέπει η νέα κυβερνητική πρόταση που θα υποβληθεί προς τους αγρότες. Διασφαλίζεται επίσης η διατήρηση της αυτονομίας του ΟΓΑ όχι μόνο για το προνοιακό
αλλά και για το συνταξιοδοτικό κομμάτι.

Απασχόληση για 15.000
νέους

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις
στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίηση
ς για άνεργους νέους,
ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσει
ς του ιδιωτικού τομέα.
Το πρόγραμμα αφορά 19
ειδικότητες αιχμής στους
τομείς της εφοδιαστικής
Αλυσίδας (Logistics), του
Λια-

με 1.471 ευρώ τον μήνα

νικού εμπορίου, της εξωστρέφε
εμπορίου και της Πληροφορικ ιας και του Διεθνούς
ής και επικοινωνιών
(Τ.Π.ε.) και απευθύνετα
ι σε αποφοίτους Δευτεροβά
θμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς
και σε αποφοίτους ΑεΙ/ΤεΙ.
•
Σελ. 8

Εκτός από 20% θα έχουν δικαίωμα
να επιλέγουν εισφορές 12% και
14%, με ανάλογη σύνταξη  Διατηρείται η αυτονομία του ΟΓΑ »12-13

Σχεδιάζεται η ανάθεση στην
Αστυνομία της φύλαξης
των σταθμών. »36

χρημασπορ

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ &
το ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
»23-27

ΣΤΑ ΝΕΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΠ

Σύσταση
επιχείρησης
σε 5 μέρες!
Νέα προσπάθεια να παταχθεί
η γραφειοκρατία. »14, 35

ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΟΥΜΕ

Ο θαυμαστός κόσμος του μέλλοντος
Εναν διαφορετικό, απίστευτο κόσμο προοιωνίζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις. Σπίτια εκτυπωμένα από εκτυπωτές τριών
διαστάσεων, υποθαλάσσιες πολιτείες και εποικισμό στον Αρη προβλέπουν οι επιστήμονες. »40-41