Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Πνίγουν την Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πιο γραφικὁ8
δεν γινεται!
Ο κ Λεβέντης. Μ κατα·
ω το ΜΜΜ αεκ
Φωτο της μημΜακἡς Μ.
·Μῳαη@9
Σήμα κινδύνου . . . ;-      ·- ι  
γιααινπροἱαυσα ΜαΜω8 ΜΜΜ Μ·3·¦¦ωΜ 
'°λ“Ρ°"°ι“°“ αοιΜαΜΜω! ΜΜΜ
ΑΜ Η! Μ Μ Παλι με κρίσεις πανικού
για αν αλλοίωση του πληθυ- ω-Μ·ω ωΜΜΜΜωοΜ αν ¦ορυφ°ως π°λ'η:ὁς'
ΜααοτΜμααναΜο· Μ'ι·Μηαα6Μωι”ΜρΜωΜς“Μ όπως τα καλοκαίρι. τα
Κρἰσιμα συν0808 για το Προσφυγικὁ την ΠὲμΠτα και ταν Παρασκευἰι σΠ8 ΒΡΠεὲλλ88
Την Ευα"
Ουγγαρἰα. Πολωνία, ΤαεΧἱα¦ Σλοβακια αυνωμοτοιΠ
Πιαιραφατεὶα» - τουΚἱσΙνγκερ '
ΤιΜτοΙ975αΜ έ!
ιωΜΜ. Ἡ
με Σκοπια και Βουλγαρια για να κλείσουν τα συνορα
Μεδιατραφα _ . Ο '    Η
“Μυεε·8ωΜ οι.πωιαΜ ω ·;ωιω Ρ·
σὡΖεΙΖαἐ8! ·  Ύ? ,
Η  των ωραια·
Βαρ α-  : _ _ α.. .
ΧἩ8ἔῦ“ἩΞΣ 'ΝΝ   °·
:Μα ΜΜΜ _ αν ο
ΦτωΧαἰ συγγεναἱ8 στα κρατα ω ΜΜΜ και σπα (πω) δόματα ΜΙΒ