Πρωτοσέλιδο Μακεδονία: Τα παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ κομμένα!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τΗΝκγριΑκΗ ι Τ Ξ '-  Μη χάσετε στο «σεων» Μαρτίου
ΜΕ ΤΗ «ΜΤΚ»:
η. . '~ _ _ ΤΗΕ ΤΕΝΝ|8 ΡΠ|ΝΟΕ58 Μαρία Σακκαρη
ΤΟ Π ρΩΤΟ Η ΡΕ5Τγ|-Ε .' ι .· ΒηιοΑι ΝοτεΒοοκ Ολα τ' απαραίτητα που πρέπει να γνωρίζετε πριν το γαμο σας
Π ΕΡ' ΟΔ| ΚΟ ¦ _ γ ; - ' Νικαια Αίίυηε Τα πιο ονειρεμένο νυφικό της σεζόν
 · " ΡΟΤΟΝΤΑ¦ Η ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ Το ιστορικό μνημείο αναβιώνει
· Ηοι_ίΑΝυ Μακ Μια κατοικία στο Λονδίνο
«θ ιονν» ι
ι ο Δ '
ΤΗΕ μ|5Τ Ολα τα ίεε.ηίοη ττεηαε που λατρεψαμε
"""_Μ8Μῇθε_9¦ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΡπι-ιιε.ο2.2οιε
|δρυτης κ. |. Βελλίδης · Δρ. Φύλλου 30.324 · Ετος 1050 · € '|.30
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠ' ΑΟΡ|ΣΤΟΝ ΕΠ|ΣΧΕΣ|-| Ο' ΕΡΓΑΣΤι-ιριΑκΟι Γ|ΑΤΡΟ|
Την καίει η αξιολόγηση, Ι
σε σταση αναμονής
 α παραπεμπτικα
 |  · '
του ΕΟ|'|ΥΥ κομμενα.
Οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν τις εξετασεις τους
Ο Οργανισμός οφείλει
Η κυβέρνηση, που αυτή τη στιγμή θεωρεί μΟἙ(1 απο το 20 1 1
φλέγον ζήτημα το προσφυγικό, είδε με | | |
καλό μάτι την επίσκεψη στο Μαξίμου ε επ' ΜΜΜ” επισχεση|εΠεεκπροσώπων των αγροτών και περιμένει λεσης 'των παραπεμτπικων Του
τους σκληροπυρηνικούς, για να οργα- ΕΟΠΥΥ πΡΟΧωΡΠΟΠν Οι εργα
νώσει τη συνάντηση με τον πρωθυπουρ- ΜΡΜΚΟἙ γιατροί Της Θεσσαλςνίκης.
γό. »ζ 4' Ἡ Αιτια το οτι παραμένουν απληρωτοι
για εξετάσεις που έχουν κάνει από
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ το... 2011, αλλά και το γεγονός ότι
. η κοστολόγηση των εξετάσεων αυτών,
Οι δ" μαρΧ0| που ήδη ήταν σε πολύ χαμηλό επίτης Μακεδονίας πεδα, μειώθηκε κατά 50%.
· · Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού,
εη|μενουΥ σε αλλο όσο διαρκεί η κινητοποίηση, είναι
Χωρο¦ ενω αναγκασμένοι να πληρώσουν από
ί την τσέπη τους για τις εξετάσεις στις
ετο|μαζεἙα| οποίες θα υποβληθούν, να λάβουν
το στρατο"εδο την απόδειξη και στη συνέχεια να
στα Διαβατά απευθυνθούν στον ΕΟΠΥΥ, προκει
μένου να πάρουν πίσω τα χρήματά
ΤΡΟΧΟΣΠ|ΤΑ-ΟΠΛΟΣΤΑΣ|Α τους·
Βαπορακια »Ω
εμπόρων όπλων
Οι Κούρδοι Που 1.500 κωδωνοφοροι την Κυριακη στην πολη »το ΠΧ ΤΘ_ἙΒἴΕἩηἶ)ἶὴΕΟ
συνεληΦθησαν στην Το Πλάνο ΣΠμΓμά Ϊ Η ε ιι 5ῳΪ η;
Αλεξανδρούπολη »8 Ι '
και η πλανη - Μακ
Την ώρα που ο Ηρακλής 0
ΕΞ' ΣΕ Δ||(|·| εφαρμόζει τη Φιλοσοφία του
Τελωνειακοί στηριζόμεν0ςστπν υπομςνή
. ¦ και την εμπιστοσύνη στο εμ- _
εκαναν τα στραβα ψυχο δυναμικό του, ο ΠΑΟΚ Ν( /ῶ@ῇ ῆιΞ
ματια σε βυθίζεται ακόμη περισσότερο (Χ - π;<ίπ/ “ τί· Κέ 
εξαγωγές-μαϊμού »Μ ΞἩΞΏ;ἔἔΐ$Ξἔ <Ξιερ@ιι@@π Και ει@ΠΠώρι@
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ο' Α|ΤΗΣΕ|Σ να αποτελεί παρελθόν και Ψ|]© ©Π©ί©Ψ©ΠΠ©ἶἔ
| τον Ιβάν Σαββίδη να αδυνατεί επ] Ασε-π" π! , Α Ο γ- -]-κἔΩ
Προγραμμα να δώσει λύσεις. ))2'|-22 "ίω©ω“ΠΜ°Π @ή @©Πῳ©ΜΜμ`ὡ
Μ 15000 . ΑΡΗΣ ΜοΝΑΔικοΣ ΑΝΤ|Γ|ΑΛΟΣ ο χΡοΝοΣ »23 ΠΟΝΟ©@φ©©@ @η Μ)
ανεργο“ς νεους »Β ΜΝΑΣτικΗ εΝΑ Νεο «ΣΤΟΛ|Δ|» ΣΤΗ Μικι>Α »24