Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Ο ΛΟΓΟΣ
'οεο8“ευ©οτοΜ-ει ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
› ι.#__
|` ΠΕΔΔ
Νέο προγραμα του ο ο  ο ο Ζ
0ΛΕΔ για ι5.οοο
άνεργους νεους
Σελ. 4
ΤΞΜΞ ΜΝΗοααΜ
ΤΑ Δ|ΛΗΜΜΑΤΑ ΚΜ Ο' ΣΚΕΨΕ|Σ
Στο κόκκινο»
Ι Ι Ι
ΜΜΜ «Μισο να ειναι 
τοποιήσεις για το ασφαλιστικό
και το προσφυγικό που αναδει
κνόεται σε μείεον πρόθλπμα, π
Κομισιόν μας στέλνει ξεκόθαρα
__ ι ή το μήνυμα ότι οι καθυστερήσεις
ή Μ 3
στήν ολοκλήρωσπ τής αξιολόγπσπς δεν οφεῶονται στους θε·
σμούς.
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
κάνει τα πόντα έτσι ώστε να επιθ ” ” λ κλ '
ς κοΜ'Σ'0Ν ¦_ ς ::::Ξ.ιι8:::%;ω:Ρ:;=
δεν εξαρτάται μόνο από εμάς"
δήλωσε ο εκπρόσωπος τής Κομισιόν. απαντώντας σε ερώτπμα
σχετικό ταν πμερομπνι”α επιστροφής των θεσμών στπν Αθήνα.
Ο εκπρόσωπος τας Κομισιόν
επανέλαθε ότι οι συνομιλίες
στήν Αθήνα κατά τον πρώτο γόρο των διαπραγματεύσεων ήταν
"εποικοδομπτικές”, προσθέτοντας ότι "σπμειώθπκε καλή πρόοδος σ' έναν αριθμό επταμότων". Συνεκίεοντας ανεφερε ότι
π εντατική εργασία σε τεχνικό
επίπεδο συνεκί2εται έτσι ώστε
να επιστρέφουν το "συντομότερα δυνατό" οι επικεφαλής τας
αποστολής των θεσμών στον
Αθήνα με στόκο να επιτευχθεί
παγκόσμιο ρεκόρ
παίδων στο επί κοντώ > _
Ο Καραλής! ζ ή | |   .3.  ι δω)  ή α _ 5 . "μέσα στις επόμενες εθδσι·ό
συμφωνία σε τεκνικό επίπεδο
Σελ.7 δες .
«Ο λογικός»