Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Γκρίζα παιχνίδια από την Άγκυρα στο Αιγαίο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ή Γ Η
Ο ΕΛΕΥΘΕ
Τ| ΕηιΔιΩκΕι ΝΑ κιΞΡΔιΣΕι ΜΕΣΑ
·9 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚ|-| ΤΟΥ ΝΑΤΟ
ιΒ Χ τΩ_““
ς Ξ δ 
[ΗΕΜΠΜυΜ  'ΜΧ
ΠΑΡ|-ΤΣΕΛΣ|. Ρ0ΜΑ-ΡΕΑΔ
ιιισιφσι   Η??
Η ΜΑΧΗ Τ0Υ ΠΛΥΜΠ|ΛΚ0Τ
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 - Αριθμός φυλλου 1.819 - Τιμή 1,30 € - νννννν.ε-¦νρο5.:οΜ
Γκρί ζα παιχνίδια
αηο την Αγκυρα στο Αιγαίο
ΣΚ0'|'Ε|ΝΑ ΣΗΜΕ|Α
στη συμφωνία σχετικα
με το ηώς οι νατοϊκές
δυνάμεις θα διαχειρίζονται
τις εηιχειρήσεις διόσωσης
στα θαλόσσια συνορα
|·| ΤΟΥΡΚ|Α θέλει να
αμφισβητήσει εκ νέου
τα χωρικό ύδατα στις
βραχονησίδες και
τον εναέριο χώρο
των 10 μιλίων
0| ΣΚΛΗΡΟ' της Κεντρικής
Ευρώπης ζητουν κλείσιμο
συνόρων. Μίνι Σύνοδος
Κορυφής Η χωρών
την Πέμητη με συμμετοχή
Νταβουτογλου
  ΕΣΩΤΕΡικΗ ΣΤΑΣ|·| ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑ ΝΑ
ΑΝΤΕΞΕ| ΤΗ ΜΜΜ Δ|Α|-|ΡΑΓΜΑΤΕΥΣ|·|
ΞΕΜ]ΔΞΞ 'ΕΟ-ΙΜ 
σε 8 - 10 δόσεις
για τα φετινό
φουσκωμένα
εκκαθαριστικά
υπ η τ Α
Δι;υυ. ἐμὲ
. _¦._“;“__ῳ7 ω:.`“·“-ω. μ_..γ·
έ Συνδέουν
“ τους συνθετικοὐξ 
χῆοοταηητες με
εμφανιση καρκινοσ!
ὡΠνἘΠἱῖίῖ]Βῖ ΪἶίΠΞῖ ΤΕΜ [ΜΟΗ ΜΗ ΤΠ ΜΟΝΗ
ΠΡΟΣ/ΧΗψΕ|Σ
ΕηοχικΩΝ
ΣΕ ΔΕΗ,
κΕΕληΝο
Πρόγραμμα 15.000 θέσεων για ανέργους
έως 24 ετών με νου0ή6ι στον ιδιωτικό τομέα
τα Μι Νο Με Η πρωτα οΜαΜΜ.πΜι
Δω «πακέτα» για 985 ΜΜΜ
συμβασιούχων σε ΔΕΗ και
Δἐ;υῦυ ΕΠ Ε ίί:ὰἑ Η ΣΤΗ Η Η]
ΕΝΩ Λ|ΜΝΑΖΟΥΝ
ΚΟΝΔΥΛ|Α 330 ΕΚΑΤ.€
κοΒογΝ
ΔΩΡΕΑΝ Σ|Τ|Σ|·|
ΑΠΟ τριτΕκΝσγΣ
ΠΑ Μ|Α...
ΧΟΥΦΤΑ ΕΥΡΩ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα