Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Τριπλό σοκ έχει πλήξει τον τραπεζικό κλάδοRecognized text:
Ντα στον· ενημέρωση των επενδυτών
ΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙ0
“Μελετήμα-  ΔἑπεΡΜε ΦΕΒε.9τΑει9Υ Με “ εεε ΧΡοΝοΣ“-ΔἑεχΜὁχΜε `
Οι Δεικτες τη
ΒΔ. 454¦2θ
ΜΜΜ ΗΜΜή
ς ημερας
ΜωΜ   _
ωωωω :3 _
ΜΜΜΜ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ - _
ΜΜΜ-Μα _
_ι“-ιινιιἑι3ι-ιΣιΔ ΟιιςΟιχιΟινιιι<ι-ι ΕΦι-ιινιειΔΑ
Γενικός Δεικτης
"7|ἰ2 Μ τα· ”2
2_`.,_“ ε.~./ .τ ..
ο η ΠΜ". .Ι ἐμὲ
κινηση Μετοχων μ
ΜΧ” 72
Τ' ΠΡΕΠΕ| ΝΑ ΑΑΛΑΞΕ| ΠΑ ΝΑ ΞΕΦΥ|'ΟΥΝ Ο' ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ το ΑΡΝΗΤ||(Ο ΣΠ|ΡΑΑ
ΤΡ"'|Λ0 ΣΟΚ ΕΧΕ' ΠΛΗΞΕ|
τον τραπεζικό κῆόόο
Κεφόηοια, καταθέσεις και μετοχές υπό ιο
στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος
σε διάστημα περίπου 8 μηνών
 -: δέχθηκετριπλόσοκ.
Οι τράπεζες, ενώ ανακεφαλαιοποιήθηκαν τον Νοέμβριο με 1 3,8 δισ. ευρώ,
έχοντας χάσει τα 25 δισ. της ανακεφα
;':Ι ` λαιοποίησης του 20ί3 λόγω των
Πρώτη φορά τριπηό σοκ χτυπάει τον
τραπεζικό κηάοο με τέτοιο σφοδρότητα
και μάηιοτσ σε διάστημα 8 μηνών
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ'Α 
 επιτοκίων
. μ ·>·
ένω   Κ _,| “9. :Ψ Μην, , -·“ . ϊ· . ` 
  -  ως:
ράνοια των αρνητικών
ἔκ ζἔ'·¦,-κ·ΙΝπ1!ἶῇ  θα. 
Σελ. 32
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
σαρκα' εοηπο|8 και της ύφεσης, έχουν
υποστεί τεράστιο πλήγμα αξιοπιστίας στην ρευστότητα τους, ενώ εσχάτως καταστράφηκαν και οι μέτοχοι.
Πρώτη φορά τριπλό σοκ χτυπάει τον
έ τραπεζικό κλάδο με τέτοια σφοδρότη
τα και μάλιστα σε διάστημα8 μηνών. Η
καταστροφή του τραπεζικού κλάδου
βέβαια δεν πραγματοποιήθηκε εν μια
νυκτί. Ξεκινησε από το 2012 και το
'τοπους που δεν επέτρεψαν στις τράπεζες στην Ελλάδα να πουλήσουν τα
ελληνικά ομόλογα στην ΕΚΤ. Αν οι τράπεζες τότε είχαν καταφέρει να πουλήσουν τα 24 δισ. ευρώ από τα 48 δισ. ευρώομόλογα που κατείχαν, θαχρειάζονταν πολύ λιγότερα κεφάλαια.
Το εντυπωσιακό είναι ότι οι ελληνικές
τράπεζες από ί 2 δισ. κεφαλαιοποίηση
έχουν υποχωρήσει στα 5 δισ. ευρώ ·
χαρές πιέσεις το τεηευταίο 8μηνο
οβαρό πλήγμα έχει προκληθεί
βρέθηκαν και στα 3,8 δισ., ενώ πολλές
μετοχές έχουν υποστεί λογιστική ζημία
έως 70%. Η συμμετοχή της διεθνούς
χρηματιστηριακής κρίσηςστην πτώση
του ελληνικού χρημαπστηρίου είναι το
30% του προβλήματος, ενώ το υπόλοιπο 70% ήταν η αναβλητικότητα στην
αξιολόγηση. 'Ετσι, τους τελευταίους
μήνες έχουνσυμβεί τα εξής:
Ι) Χάθηκαν 40 δισ. ευρώ τα οποία θα
πρέπει να αποπληρώοουμε όλοι εμείς
οι πολίτες
2) Οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν αλλά χρηματιστηριακά βρίσκονται έως 70% χαμηλότερα από τις ιστορικά χαμηλές τιμές τους, δηλαδή χρηματιστηριακά- καταστροφή.
3) Οι καταθέσεις παραμένουν στάσιμες στα 120423 δισ. ευρώ και έχουν
χαθεί συνολικά από την αρχή της κρίσης, Ι18 δισ. ευρώ καταθέσεων που
δεν θα ανακτηθούν.
4) Τα ΝΡ|5, τα προβληματικά δάνεια,
ως πρόβλημα έρχεται από το παρελθόν και απλά η κυβέρνηση μαζί με τις
τράπεζεςπροσπαθούννατο διαχειριστούν, μέχρι τώρα χωρίς ιδιαίτερη ε
πιτυχια. .ει ς
Στο ο' τρίμηνο οι εηπίοες
για τα αποτεηέοματα της χρήσης
£οριται οοηττοι5, εξέηιξη τιμών πετρεηαίου, εξωστρέφεια
οι κοταηύτες της περυσινης χρονιάς
Σελ. Η
«Ανάσα» για την
αγορα κονόυηια
οι μετοχές που
πρωταγωνίοτηοαν
αρνητικά η θετικό
στο ταμπηό
Ζ; λ, το· Ξ?
Αβέβαιη
η βραχυπρόθεσμη
πορεια
Προβηηματιομός
στις τάξεις
των χρηματιστὡν τα. Ύ::
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Καταηύτης
ο ΕΜ για τα
οαρίτε| οοηττο|5
θα αρθούν οριστικό
όταν μπόενίσει ο ΕΜ.
το 20τ7 ι. ~
Μπος Θετική
σε στρατηγικούς
επενὁυτες
Στόχος επενδύσεις
σε ακίνητο σε εμπορικές
περιοχές :τω ·:
Ο|ΚΟΝΟΜ|Α
Τι αηηόζει για τους
επαγγεηματίες
στο Ν. Κατοέηη
Διευκρινίσεις του ΟΑΕΕ
για ένταξη των
ηηξιπρόθεομων τι Δ
Ο ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ'Ο ΑΘΗΝΩΝ Ί2-26