Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η «ΩΡΑ» ΤΑ ΕΧΕ' ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΑ:
ι|όοκΗιιοεις γιιι γελιο,
για κῆόμιιιιι Μπα
και για ηηηόμΒιιση ιιηό
ιηιι όικιιιοοόιιη...
ΑΠΟ ΚΑΣΑΜ|, Σ|ΟΒΑ, ΡΑΝΤΟ, ΣΑΒΒΑ
_ ΜΕΧΡ| Δ'ΑΡΡΟΕΣ ΚΔ' ΑΝΑΚΟ|ΝΩΣΕ'Σ
Δευτερο "5 Φεβρουοριοω 2016 / Φυλλο ι9ι (379) / € 1,30
Άψογη οργανωση, αριστη φιλοξενία
και ρεσιτάλ στόριξηε αηό τον κόσμο
· Πρώτα εσχαριστοόσαν την <ἱΕνωση»
και δύο ὡρεε μετα το ματε... θυμήθηκαν
ότι ειχαν ηαμαηονα. στον ολυμπιακό!
 ιιι όόει όλα ιιιιόιιόειόιιιιό όόιιεόιι όιιιιι
η   μ ε  ¦- «Δεν μηορὡ να ηεριγρ(ιψω
Ϊ ζ * τα οσα έζησα στη στιγμη
1 του γκολ! Ομα6α και κόσμοε
η   έ  γίναμε ΕΝΑ και δεν εχω
Μ   “  ζησει Ποτε κατι τετοιο»
 _ Σε μια αιιολαυστικη δισελι6η συνεντευξη
 στον Νικο Κιτσιγιαννη, ο Ρ0ΝΑΛΝΤ ΒΑΡΓΚΑΣ
 εξηγεί ιιὡ5 «ΚΑΡΦΩΣΕ» τον ΟΣΦΠ
  . ..σΞ!ό!!όΞ,8γω“α%
ῦ|"0“ι·ἔ“ΜγιηΜια ιιιιιιε-€
 ιιιι ηόόοόιιε ιο κόηειιηο»
Η" 'ΜΜ"|'"'||