Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 η ΙΙ ” μιααραχεί:αωα¦,,_π ή.
ζ· “ [αφήσουμε Και οπως κ
'γραμμαῳαένωω α γγ
πάχους γνήσιου ΦΜΑ .ΟΝ ι
κοσμου.&ο οαρΞος.απέσειΞε και Χα αμε ι
Ν Ματέο.-.¦εκριασμοιίςκαι τρωω· _
ποιος ακριβώςείναι·:αντομα“θαα γ ο
 τήαει. .για'ακομιι μία Φορά. στήοίκ ι;;·οσιίνη. για τηνηοική τσυαΗΕομαγ '
 σοβαρότατες εγκΑπμααΚἑ9 μια
_ ϊ ζ ¦ “ ααα. _η:εαίσημη οεσητας
> ί :Ζ ς··ερυσαὁαεακης» παεί ·
πιο: ΔεγτερΑΣ
Δ/ντής: ο. Νικοῆα°ί'δης
Διευθυντής Συνταεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 80 €]
ΔΕΥΤΕΡΑ 45 ΦΕΒΡΟΥΑΡιοΥ 2045 Ο Α.Φ. 2340 ' '
Σά αεραη”.›“ο“ο.Με;ηχσ¦τ¦νῇ“_““ω“ωο“,Με”. 
« ¦ Η ΜΕΑ|ΣτΑΝίΑΗ. `ο›οποίας απέσυγε `να σώσει συνέχεία και ι
` ξ' σε.ἐοσα έγραψεἱο“Καηογερσπουπος στο Φυπποανῶνα
η¦ΒΡΑ¦ΑΝιι Η'
Ο' ΠΑ|ΚΤΕ¦ Με ωσ|'¦Ρ°"°ΥΑ0
Για σιαιτησία με... ουσ κριτήρια έκαναν
πογο οι ποδοσφαιριστές του Πηρα ο και για το
“εστω που αΦησε ο Αθηναίος ρέῷερι να
ρίχνουν. ειοικα στο πρῶτο ημίχρονο ο πώς και
πῶς περιμένουν την κηήρωση του κυπέΜου
' πηέον και οΑο το Με" θέηει... ΑΕΚ ο
Είτε στους ημιτεηικους είτε στον
τεηικο
- ι' φασαρία, Ματ; αμυντικ γ
 Φάσσα είναι η παραβαση του _σαργκας ναι
ο καθηγητής
οιαιτησίας περιΚ||Ν: ΒΑ¦'ΜΚΝ:
είπε στην τηΑεοραση:
' αμέσως μετά τον αγώνα
'Δ για τη οιαιτησία. γιατί ήθε
αα πρώτα να σου το βίντεο
του ματς με προσοχή Ι;
¦ '      ιι ΑποΒοΑιι
ΠΕΡ|ΚΙ|"Σ
ΒΑτιΑακιιτ
Μ'Ε°ΓΕΒ"Σ
 ή  
“πρέπει να
του παρουν το
σήμα του σιεθνους οιαιτητή. τον
έκαναν και οιεθνή ο
Αυτος σιαμορΦωσε
το αποτέηεσμα ο
ο ανθρωπος ήταν
σαν να είχε αμοκ
με τον σπυμπιακο»
 είπε
- Δ ο .|'Υ'α“1"“νή°“°β°ῇήί Ι _ῷ 
..ο αισίως? ζ 7
Κα ΑΜΜΑΝ:
Γραψε· ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΜ" ίσεΑίοα Η)
ΑιΑεΑττε μια παπα ο “ - _ Η ο 
ενσιαοέρουσα τῖΐΐ; ¦ ς  μ περί ί η ,Ϊ Ϊ Ϊ]
ααα::“ Με του! 
του οΑυμηιακου
και παπαιου
ασου του
θρυπου στη
σεηίοα 45 ο
ΓραΦει ο θΕΜΝὶ
Σ|ΝΑΝ0ΓΑ0Υ
1 4 οι ·οαίσκες· κέροισαν την παναχαίκή και ισοθαθμσυν ;
στην πρώτη θέση της καταταΕης με τον πωπω"
Σμυρνης ο Τα γκοπ για την ομαοα του Απέκου θο
ί σνισοη πέτυχαν οι παμΑίοης ί48' - αστοί και Χιντζίσης σε) ο οι πατρινοί:είχαν προηγηθεί στο ο' με
τον ταμπατακο
σαιὅέ#Ἡέρασε
η του Δεοανισαεῳ ο
Αοκσρι είχε ο πΑοκ σε πηασέ
του πέπκα ο" ο Ακυρώθηκε
γκοη των γηηεοουχων με τον
Μυστακίοη ι5ο'ι. καθώς ήταν
σοσαιντ ο ΜηερμπάτοΦ που
ενεπηακη στη Μαη ο :το σε·
αποθπήοηκε (απευθείας κοκ¦ κινη› ο Βίτσα γιατί χτυπησε κ
η εκτος Φασης τον πουρτουηίση '
. ΜαααΜ. κιτ- Η
 τΑμικοτ το σωστο 
ί ασεμιαισοοαρταω στα ¦ ν
ΑΝΑΓΕΝΝΝΣΝ ΚΑΡΑ'ῖΣΑ¦
- ΝΑΜ'θΕΑ 4-4 (Μιαούπης ΕΑ' - Μασένα'2ο'ι
Λ σας θαυπήυσίασεισι 'αρα 'α
ς σΔ-μείτηνἩντερηεχτ καιτον|π τ
επικακνπεπαον ν  “ 
ισοιγιατροίθα ' ο°ροριο:εΜπΑ για να _
ψ για”. ο' καΑιίψει το κενο του κο- 2
. Ι Η!" ' αομβιανου στο κονσταντ 
Α Εμήνατοντερμπι¦ Μπεν :τοκ των ορυ' με τον Παναθη- ν εεΑΑών ο παραμένει
 |` `νςιίκιϊ(48/Ξ) η 5 ανέτοιμοςο ΕΡΝΑΝί
'Εντονο το ερυθροπευκο
χρώμα στο πανεηηήνιο
πρωταθηημα καειστσυ η :
στίβου που οποκηηρώθη- 4 κ
κε χθες στο :ΕΦ ο ο οΑυ- 4 ~
μηιακος ηρώτευσε στην ,
κατηγορία των ανθρῶν με ὶ Ξ
Αθ βαθμους ο Δευτέρας Ι
ο ΓΣ Κη0ισιας ΜΑ β.) και
τρίτος ο πσνναΕιακος (28
ϊ ο.) ο Στις γυναίκες πρω
ταθαήτρια στέφθηκε )
η ΑΕΚ (ΑΩ ο.) 
το 4-ο στο το' απο τον Βπαχοοήμο. απροοοοραυ του
:τραίνα και Με οευτερο Αογο του τερματοουπακα πε- η
ί ριστερίοη ο 'Το 2-ο στο το· απο σέντρα του καωναρίοη προ ί η
του οερσεΑή και ευκοΑη κεοαΑια του Μπεργκ ιοηΤο›. ί
αμαρκαριστου απο τους ΜιχαιίΑ - πημσπουηο ο και το σ-ο 1
στο 94'. με τον ΚΑωναρίοη να Μετα απο τον Ναοαπες την ~
 Ανέβασε ρυθ` μους ο κΑΜΠ'ΑΣ° ΚΩ'
τ απο οεᾶνουν .
ότι θα μπει μπαπα και να σερβιρει έτοιμο γκοΑ στον Εουηοο
κανονικαμε- ..- 7 μ - .. η ο έ 7 μ ε
θαυριο στο 7
αεροπΑανο
3 για ΒέΑγισ
στρατευση του :Μαιο
ια την αναμέτρησ '
 Γραφει ο ΑΑΞιι: ειρειΑιιτ Μπίστι ιοί
97 08/
71108 8511408
' ί η ταχαωπα··αααγε
Με “τ¦=σΥΑτΜτκ“
- η Ρ Εναέρια μονομαχία ΜΑαργκαν- η
- Ἡ Τσαμιισαριι¦χθες στη ΜυτιΑιίνΑ 4
·Αι ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα