Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Μ" ΡΕ ΜΝΚ" Μ" ΜΕΝ! ΕΠ' Μ' Η" "Ρ|ΠΕΡ|;
τ ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑο ΤΟΥ 
 ΜΡΑἐΞΠΝἩ
 ε.·ε·ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ·38·".!“    Η ΕοΜ!ΞΡἔΔΛ ΟΛΩΝ ΗΝ ΠΔ:ωω-ΜΜΜ
ΒΔ τΑΣοΣΜκ0ΛοΠΑΝΝΗΣ ` .   _ ΗΜ ΜΜΜ
Ι ΜΒ "'Μ|Μ|,  ' Ί Μα'  ' Χ
ἐμὲ παΒΜωΜιηΜ  " ;  Γ' ΜΤΒ ΔΕΝ Με χ
 Η' η? ξἰ· 5· τ· Ξ  Η" "ΜΡ" κ;
 ΒΒ||'|ΛΦΜ|ΕΣ 
Επι Μι· το"
ΜΝΜΜΜκο
ῖ  εκ
ΠΠΣ Μ Μ' ΝΠ. ΜΜἩΚ° Ο ΜΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα