Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - - κυκλοφορεί και στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒρογ^ρτογ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4945 ΜΕΛοΣ ΠΥΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ιΞΥΜ
ΠΡΟΑΘΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
. “ Παρουσιαση
ι “ -#
ι Ι γ Ξ  _ ' '
 Χα 7νεου τονριστικον
: τιροιοντος
  στο ΜΜΜ 99
.Μ .Ι ¦
- · η
Δι '9
κ να.
Αναμεσα στο 110 κορυφαἱες η ΚΟθ0ρ|ΟΤ'Κη εβδΟμΟδΟ '
εωρωτιαικες ετιιχειρησεις η ' | '  κα' 
συγκαταλέγονται 4 ελληνικες . ι Π
0·4ελλην·κὲε ¦   - Τσἰτιρα καθορἰζουν
εταιρειες τιοα μτιηκαν .  · '  .
στις 110 καλύτερες ” Ο   ΤΝ εξελ|ξε|ς
της Ευρὡτιης    στο ιιροσφιιγικὁ 94
 Εγκαἰνια Εκθε·τηρἰομ Τοπικής Λαογραφἰας
Ξ και Ιστορἰας στον Παρθενώνα Χαλκιδικής
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
--Μμ““¦~
--~κ·-.ω
“-¦-“.“
ω. ΑΜ
Κονδύλια 370 εκατ. ευρώ
Τέσσερα προγραμματα του
ΕΣΠΑ τιοιι ξεκινούν αμεσα
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 
._ - Στο "σφυρἱ" τιεριουσἰες
“ σε ΘεσσολοΥἰκη κα Χολκιδικὴ .η